Kunstauksjon til inntekt for Villa SULTs arbeid mot spiseforstyrrelser

Onsdag 25. november kl 18.30 – Digital auksjon

I regi av Grev Wedels Plass Auksjoner gjennomføres det 25. november en auksjon der 9 verker, donert av 9 anerkjente samtidskunstnere, innlemmes til inntekt for Villa SULT og vårt arbeid i forbindelse med spiseforstyrrelser.

https://www.youtube.com/embed/1qqRjgS0rZM

Auksjonene hos Grev Wedels Plass Auksjoner markerer seg hver sesong som viktige begivenheter i kunstmarkedet, og forbindes med norsk kunst av høyeste kvalitet. Auksjonen gir deg nå anledning til å kjøpe kunst av høyeste kvalitet, og samtidig støtte et viktig formål.

Morten Andenæs, Signe Marie Andersen, Sverre Bjertnæs, Kenneth Blom, Magne Furuholmen, Jan Groth, Håvard Homstvedt, Olav Christopher Jenssen og Per Maning.

Om spiseforstyrrelser og Villa SULT

Spiseforstyrrelser er navnet på lidelser som hver dag ødelegger helse, fremtid, drømmer og livsglede, som stjeler leveår og som utmatter fremtid. Å møte spiseforstyrrelser er et krevende felt, og vi må innrømme at hjelpen langt fra er god nok. Villa SULT/Stiftelsen Institutt for Spiseforstyrrelser er en rammeorganisasjon for flere virksomheter: behandling, forskning og utdannelse. Utover dette har stiftelsen en eksplisitt ambisjon om å være i dialog med miljøer for kunst og kulturformidling, og ønsker å være en del av den offentlige og politiske samtalen om psykisk og sosial helse.

Vi ønsker å bidra til endring for mange gjennom et bredt sammensatt tilbud av informasjon, opplysning, terapi, kultur – og et rikt nett av møteplasser: fysiske, kulturelle, kunstneriske og virtuelle. De ubeskjedne ambisjonene er å lage et helhetlig tilbud av behandling, forebyggelse, informasjon, forskning og kulturelle aktiviteter som gjør at vi er i aller øverste klasse.

Villa SULT får minimalt med offentlig støtte, og må skaffe det aller meste av midlene selv. Derfor er vi meget glade for at Grev Wedels Plass Auksjoner har skapt et mulighetsrom for oss gjennom å innlemme oss i sin høstauksjon. En stor takk til alle som støtter vårt arbeid.

Kunst til inntekt for Villa SULT


Ni anerkjente, norske samtidskunstnere har donert et av sine kunstverk til auksjonen til inntekt for Villa SULTs arbeid med spiseforstyrrelser. Se verkene og les mer om kunstnerne.

Morten Andenæs

Morten Andenæs | The Drawing | Inkjet print | 79,5×116,5 | Vurdering NOK 50 000 – 60 000

MORTEN ANDENÆS (født 1979 i Oslo) fikk sin kunstneriske utdannelse ved School of Visual Arts i New York City.  I løpet av det siste tiåret har Andenæs i hovedsak arbeidet med foto og tekst. Han lager fortellinger om sosial identitet, inkludering og ekskludering, familiebånd og sosiale bånd, stammer fra behovet for å beskrive verden gjennom språk og bilder.

I Andenæs’ praksis er fotografiet med alle sine uttrykk, sjangre og bruksområder under gransking. Som overflater for fantasi og projeksjon, avstand og nærhet, er hans fotografier og tekster vitner om et stort engasjement for bildet som sådan, og dets plass i kulturen generelt. 

Andenæs’ arbeider er representert i Astrup Fearnley Museet i Oslo, og han har utført flere offentlige utsmykkingsoppdrag. Morten Andenæs bor og arbeider i Oslo.

Gi forhåndsbud nå

Signe Marie Andersen

Signe Marie Andersen | Dog in Dark | C-print montert på aluminium | 80×120 | Vurdering NOK 50 000 – 60 000

SIGNE MARIE ANDERSEN (født 1968 i Oslo) fikk sin kunstneriske utdannelse ved Kunsthøgskolen i Bergen. Andersen har i løpet av det siste tiåret utvidet sin fotografiske praksis. Fra å jobbe med mer eller mindre tydelig iscenesatte motiver, er fortellingene nå flettet sammen med et spill mellom forskjellige stemninger.

Mange bilder er tatt på Andersens reiser; i transittområder som flyplasser og hotell, samt på restauranter og barer. Arbeidene kjennetegnes av en melankolsk tone som kan minne om eksistensiell ensomhet. Samtidig er bildene aldri nedslående, men er fylt med subtil, lavmælt humor – ofte understreket av hennes poetiske titler. Bildene fungerer dermed mer som en intensiv gjenkjennelse av livet, med sine pauser, tapt tid, lengsel etter mening og mellommenneskelige møter. Hennes mangeårige forhold til teater har vært en vesentlig påvirkning i hennes kunstnerskap.

Signe Marie Andersen er representert i blant annet i Nasjonalmuseet.

Gi forhåndsbud nå

Sverre Bjertnæs

Sverre Koren Bjertnæs | Hvilende hode | Olje på lerret | 50×60 | Vurdering NOK 50 000–70 000

SVERRE BJERTNÆS (født 1976 i Trondheim) har i løpet av de siste ti årene gjort seg bemerket på den nasjonale og internasjonale kunstscenen med verk som karakteriseres av en poetisk bearbeidelse av eksistensielle temaer med utgangspunkt i et selvbiografisk innhold.

Ofte kretser arbeidene rundt psykologiske spenninger mellom det individuelle og kollektive, det livsbejaende og døden, eller tabubelagte samfunnspolitiske emner som er fremtredende i vår egen tid.

Bjertnæs representeres av Galleri Brandstrup og har hatt en rekke separatutstillinger i inn- og utland. Han har også blitt tildelt Blix-stipendet i 1999, Anders Jahres Pris for Yngre kunstnere i 2005, samt det første stipendet fra den nyopprettede Håkon Bleken-stiftelsen i 2008. Han ble i 2019 tildelt 10-års «Stipend for etablerte kunstnere» av Norsk Kulturråd.  

Gi forhåndsbud nå

Kenneth Blom

Kenneth Blom  | Komposisjon 2020 | Olje på lerret | 100×80 | Vurdering NOK 70 000–90 000

KENNETH BLOM (født 1967 i Danmark) har utdannelse fra Einar Granum kunstskole og Kunstakademiet i Oslo og Düsseldorf. Da Sotheby’s bestemte seg for å satse på samtidskunst falt valget på Kenneth Blom, som i 2007 ble den første samtidskunstneren med separatutstilling på det prestisjefulle auksjonshuset i London. Siden har han stilt ut jevnlig i Europa, USA og Asia.

Kenneth Bloms motiver befinner seg i spenningsfeltet mellom det abstrakte og det figurative. Kenneth Blom er en av malerne som er perfekt i stand til å kombinere begge deler. Ensomhet og melankoli er stadig tilbakevendende temaer. Vi ser tankefulle menneskefigurer, ofte med arkitektoniske baktepper, fargene antyder en dramatikk som ligger og lurer under overflaten. Ved bruk av melankolske farger formidler han stemningsfulle øyeblikkskildringer med en overliggende følelse av at noe er i ferd med å skje.

Kenneth Blom har blitt kjøpt inn til samlingene til blant annet: Stiftelsen fritt ord, Universitet i Bergen, Den Norske Bank, British Airways, Rikshospitalet, Equinor, Den Norske Ambassaden i Bern og Den amerikanske ambassaden i Oslo.

Gi forhåndsbud nå

Magne Furuholmen

Magne Furuholmen | Pegasus Chained to the Plough | Tresnitt | Arket: 118×78 | Vurdering NOK 50 000

MAGNE FURUHOLMEN (født 1962) er aktør på en rekke kulturelle arenaer, med bred internasjonal erfaring gjennom sitt virke som musiker og billedkunstner. Han debuterte som billedkunstner i 1989, og har siden holdt et høyt tempo med verk utstilt i Nasjonalgalleriet, Museet for samtidskunst, Neue Nationalgalerie i Berlin, Mac-Niteroi Brazil, Royal Academy i London, og Central Academy for Fine Arts i Beijing, for å nevne noen. 

Som billedkunstner arbeider Furuholmen på kryss og tvers av medier og teknikker, men har særlig utmerket seg som grafiker og i de senere år som skulptør. Sin kunstneriske bakgrunn har Furuholmen som elev av kunstneren Kjell Nupen og som billedkunstner arbeider han med malerier, grafikk, keramikk, glass og lyd samt installasjoner. Han har deltatt på Høstutstillingen i flere år og fikk blant annet prisen for beste litografi i 1996.

Furuholmen har det siste tiåret opparbeidet seg en sterk anseelse som billedkunstner, noe som vises ved hans mange internasjonale utstillinger, spesielt i Europa.

Gi forhåndsbud nå

Jan Groth

Jan Groth | Komposisjon 1984 | Fettstift på papir | 62,5×88 | Vurdering NOK 50 000

JAN GROTH (født 1938 i Stavanger) regnes som en ledende kunstner i sin generasjon i Skandinavia, med mange utstillinger i museer og institusjoner over hele verden. Groth har gjennom sin kunstneriske praksis kontinuerlig utforsket forholdet mellom linjen og bildeplanet. Først og fremst i tegninger utført med fettstift på papir, men også i monumentale gobeliner som ble laget i samarbeid med hans tidligere partner, Benedikte Groth (1933-2015) i København. Siden sluttet av 1980-tallet har han ført linjen inn i et tredimensjonalt rom med bronseskulpturer, som spenner fra tegningenes intimitet til det monumentale, i flere store frittstående verk.

Hans kunstneriske uttrykk kan beskrives som behersket ekspresjonisme, med en dyp følsomhet der linjens tilsynelatende seismografiske opptak ser ut til å visualisere nyanser og energier registrert innenfra.

Jan Groths arbeider er representert i utallige museer verden over, blant annet i Museum of Modern Art i New York, Centre Pompidou i Paris, Tate Gallery i London og Louisiana i Humlebæk.

Gi forhåndsbud nå

Håvard Homstvedt

Håvard Homstvedt | Toujours a L’Avantgarde | Olje, pimpstein og pastell på lerret | 71×46 | Vurdering NOK 50 000–70 000

HÅVARD HOMSTVEDT (født 1976) fikk sin kunstneriske utdannelse fra Yale University School of Art og Rhode Island School of Design i USA, og arbeider med både maleri, skulptur og grafikk. Karakteristisk for hans figurative bilder er en eksentrisk koloritt og en eksperimentell behandling av bildeflaten med ulike materialer og teksturer. Han arbeider med mangefasetterte skulpturelle uttrykk; surrealistiske malte bronsebryster, silhuettfigurer og relieffer, som i hans utstillinger ofte er kombinert med bilder.

Det er først og fremst menneskefigurer fabelaktig vesener, ofte sammen, som dominerer i Homstvedts bildeverden. I malerier, tegninger, grafiske arbeider og skulpturer forener han et abstrahert figurativt formspråk med undertoner av det absurde.  Felles for alle hans verker er et uttrykk som spenner fra ‘høy’ til ‘lav’ i kunsten, noe som også indikerer hans interesse for å gi form til et sanset eller følt inntrykk fremfor virkeligheten. 

Hans arbeider er representert blant annet i Nasjonalmuseet, Sørlandets Kunstmuseum og Kistefos-museet. Etter flere års virksomhet i New York City bor og arbeider Homstvedt nå i Oslo.

Gi forhåndsbud nå

Olav Christopher Jenssen

Olav Christopher Jenssen | The Pre-Talpa Paintings No. 01 | Olje på lerret | 95×105 | Vurdering NOK 125 000–150 000

OLAV CHRISTOPHER JENSSEN (født 1954 i Sortland) er en av de fremste kunstnerne i sin generasjon fra de nordiske landene og har fått internasjonal anerkjennelse for sine særegne og mangefasetterte malerier. Hans produksjon omfatter også skulptur, tegning, grafiske arbeider, bokillustrasjon og publikasjoner. Jenssen arbeider ofte parallelt med flere serier og medier og mellom de forskjellige verkene mentalt og fysisk. Fra intuitive bilder til mer formale arbeider, i monumentale så vel som i intime formater.

Arbeidene hans, som alltid utforsker og tar i bruk nye metoder og teknikker, inneholder både kontinuitet og mangfold, som rommer et rikt visuelt repertoar. Maleriene åpner et filosofisk rom for dialog og refleksjon, og oppmuntrer betrakteren til å avdekke meningslag av kryptiske symboler, som på en reise gjennom det abstrakte maleriets historie.  Hans arbeider er representert i utallige museer verden over, bla. i Museum of Modern Art i New York, Centre Pompidou i Paris, Tate Gallery i London og Louisiana i Humlebæk.

Hans arbeider er representert i utallige museer verden over, bla. i Museum of Modern Art i New York, Centre Pompidou i Paris, Tate Gallery i London og Louisiana i Humlebæk.

Gi forhåndsbud nå

Per Maning

Per Maning | Proposal for a Water Monument 2010 | Pigmenttrykk på papir | Arket: 80×60 Motivet: 77,5×58,5 | Vurdering NOK 80 000 – 100 000

PER MANING (født 1943 i Oslo) er norsk kunstfotograf og er utdannet ved Akademiet for fri og merkantil kunst i København. Per Maning startet sin karriere som AD i reklamebyrået Haugen og Maning as, men fra 1980-årene av gikk han over til å bli profesjonell kunstfotograf på heltid. Per Maning har hatt stor innflytelse på fagfeltet alt fra 1980-årene av, og er representert i gallerier og kunstmuseer både internasjonalt og nasjonalt.

Maning er blant annet kjent for sine karakteristiske dyrebilder, som setter et spesielt fokus på selve møtet mellom dyret og mennesket. Kunstverkene til Maning har fått stor internasjonal anerkjennelse, hvor han blant annet ble tildelt separatutstilling i Museum Folkswang i Essen. Han representerte også Norge under Sydney-biennalen i 1992, og Veneziabiennalen i 1995.

Han er kjøpt inn av blant annet Museum of Modern Art i New York, Kiasma i Helsingfors og Nasjonalmuseet i Oslo.

Gi forhåndsbud nå

STØTT OSS PÅ ANDRE MÅTER

Du har mulighet til å støtte Villa SULTs arbeid med et enkeltbeløp

Du kan også støtte vårt arbeid ved å kjøpe et signert grafisk trykk av kunstneren Kenneth Blom

Storm

Pris kr 6 000 + 5 % kunstavgift. 
Forsendelsekostnader kommer i tillegg.

Trykket på Somerset papir 250 gr | 63 X 53 cm | Opplag 80 | Signert
For bestilling send e-post til post@villasult.no

Alle inntektene av salget går uavkortet til arbeidet vårt ved Villa SULT.