Korttidsprogrammet

Korttidsprogrammet tilbys de som er har behov for individuell tilnærming med sterk vektleggelse av psykiske og fysiske forhold og ernæring. Programmet går over tre til seks måneder med individuell oppfølging.

Programmet egner seg for de som er i behov for kortvarig og intensivt program for sin spiseforstyrrelse. Kan kombineres med utdannelse/arbeid ved siden av.

Det kreves henvisning fra fastlege til dette programmet.

Hvordan søke?