Kompetanseheving om ung psykisk helse

Ønsker dere opplæring og utdanning i hvordan man kan møte unge mennesker med problemer omkring kropp, selvbilde, selvskading, selvdestruktiv atferd?

Institutt for spiseforstyrrelser, Villa SULT, driver omfattende opplæring og utdanning. En viktig del av vår virksomhet er kompetanseheving omkring barn og unges psykiske helse. Et spisset kjerneområde for oss er selvfølgelig spiseforstyrrelser. Men vi henvender oss langt videre: ung psykisk helse, kropp, selvbilde, selvskading, selvdestruktiv atferd, utagering og ikke minst terapeutiske tiltak. Dette er en betydelig og høyaktuell samfunssutfordring. Vi kan bidra med å fremme handlingskompetanse for hvordan man kan møte unge mennesker med psykososiale vansker på gode måter som vil kunne bidra til endring.

Vi ønsker dialog med psykiatriske avdelinger, BUP, DPS, barnevernsinstitusjoner om hvordan fremme kompetanser til å identifisere, forstå og kommunisere om slike vansker. Vi skreddersyr utdannelser, kurs, undervisning og annen type bistand. Det kan tenkes alt fra konferanser til ulike typer kursrekker, enkeltstående foredrag eller veiledning.

Hva tilbyr vi?

– RASK RESPONS profesjonell (”second opinion”), enkeltstående møter eller veiledning i rekke.

– Veiledning, fastsatte dager i 6 mnd, 12 mnd, 24 mnd.

– Veiledning til enkeltbehandler

– Veiledning til team

– Veiledning til avdelinger/institusjoner/poliklinikker

– Undervisning og forelesning hel/halve dager (pris vil avhengige av antall mennesker)

– Undervisning: Forelesningsrekke med aktuelle temaer

Kursledere/veiledere: Professor Finn Skårderud, psykologspesialist Bente Sommerfeldt, psykologspesialist Kari Graver, familieterapeut Per Erik Ristvedt og psykologspesialist David Clinton.

Pris: Priser vil være etter avtale, og altså avhenge av hyppighet, antall deltakere, antall og forskjellige pedagogiske former som krever forskjellige antall kursledere/veiledere.

Kontakt oss på post@spiseforstyrrelser.no for mer informasjon og forespørsel.