Introduksjonsprogrammet

Introduksjonsprogrammet baserer seg på pedagogisk tilnærming i grupper. Vi kombinerer undervisning, diskusjon og øvelser som gir deltakerne mulighet til å få større kjennskap om spiseforstyrrelser og få muligheter til å utforske sammenhenger og bevissthet omkring sin egen spiseforstyrrelse og eventuelle andre psykiske vansker.

Programmet vil i tillegg gi innblikk i hvordan Villa SULT arbeider med spiseforstyrrelser, og hvordan vi mener pasienter kan arbeide med sine problemer under behandling. Det er ønskelig med deltakelse i denne gruppen i forkant av oppstart til Korttidsprogrammet eller Langtidsprogrammet. Programmet vil bestå av en kursrekke på fire onsdagssamlinger. Kurset vil arrangeres månedlig.

Inkluderer fire gruppesamlinger og en individuell evalueringssamtale i etterkant.
Hvem egner dette seg for? De som søker hjelp eller lurer på om de trenger hjelp.

Det kreves henvisning fra din fastlege for å søke til våre spesialiserte behandlingsprogrammer.

Vi minner om at fastlegen vil være somatisk ansvarlig under og etter en eventuell behandling. Henvisningen må inneholde opplysninger jamfør vår mal til henvisning. For ungdom under 16 år, kreves til henvisningen samtykke fra begge foreldre/foresatte. Vi har inntaksmøte hver mandag og vil respondere på henvisning innen 10 virkedager pr post til pasient med kopi til henviser. Vi kan ikke motta personsensitiv informasjon per e-post, så henvisningen må sendes til vår postadresse.

Hvordan søke?