Hvordan møte og hjelpe pasienter med alvorlig og langvarig spiseforstyrrelse (SEED) på en bedre måte?Mye av den behandlingen vi tilbyr mennesker med spiseforstyrrelser virker ikke for alle. Hva med de vi ikke klarer å hjelpe? Hvordan kan vi forstå, hjelpe og støtte disse personene bedre enn vi klarer i dag? To dagers seminar 27. og […]

Hvordan møte og hjelpe pasienter med alvorlig og langvarig spiseforstyrrelse (SEED) på en bedre måte?
Mye av den behandlingen vi tilbyr mennesker med spiseforstyrrelser virker ikke for alle. Hva med de vi ikke klarer å hjelpe? Hvordan kan vi forstå, hjelpe og støtte disse personene bedre enn vi klarer i dag?

To dagers seminar 27. og 28. november kl. 09.00–15.00
Villa SULT, Kruses gate 8, Oslo. FULLTEGNET.

Dette seminaret er det første i rekken av en serie med seminarer som vil handle om håp og tilfriskning, selv når det er vanskelig å opprettholde troen på nettopp det.

Under disse to dagene i november, vil vi diskutere teoretiske og kliniske eksempler på ulike dilemmaer vi har i arbeidet med spiseforstyrrelser og da med SEED spesielt. Seminardagene vil også omhandle hvordan behandling av spiseforstyrrelsene påvirker deg som terapeut, og utforske hvordan du kan holde fast i ditt eget håp om pasientens tilfriskning og holde motet oppe i ditt arbeide med denne pasientgruppen.

Dette blir et klinisk og praksisnært seminar. Det legges opp til en arbeidsform med mye egenaktivitet og interaksjon med og mellom deltakerne. Vi oppfordrer derfor deltakerne til å bringe med seg egne kasusbeskrivelser. 

Professor og psykiater Paul Robinson , ass. professor og psykologspesialist David Clinton og psykologspesialist Bente Sommerfeldt fra Villa SULT vil forelese og lede diskusjonene. Forelesningene vil være på engelsk.

Seminarprogram

Mandag 27. november

  • Introduction to prevalence, treatment, and treatment outcome in eating disorders.
  • The concept of severe and enduring eating disorder (SEED): advantages and disadvantages of the concept, implications for hope and recovery.
  • Dealing with being stuck in treatment. Part 1: the recovery movement and psychosocial management.
  • How SEED impacts families and therapists.
  • Clinical cases and group discussions.

Tirsdag 28. november

  • Dealing with being stuck in treatment. Part 2: involuntary treatment and ethical issues. When is enough enough? Can we ever stop life-saving treatment?
  • An inside perspective from patient advocacy groups.
  • Clinical cases and group discussions.

Deltakeravgift
Kr 1950 per deltaker. Ved mer enn 3 påmeldte fra samme organisasjon kr 1450 per deltaker. Deltakeravgiften inkluderer lunsj og faktureres ved påmelding.

Påmelding
Send e-post til post@villasult.no. Vi trenger navn, stilling, mobilnummer, arbeidssted og fakturaadresse/fakturareferanse. Påmeldingen er bindende. Begrenset antall plasser.

https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-3-030-97416-9_73-1