Gravid eller i barsel? Delta i forskningsprosjekt.

Forskningsprosjektet «Mammakroppene» er i gang. Er du gravid eller i barsel? Ønsker du å bidra med kunnskap om spiseforstyrrelser, graviditet og barseltid? Ta kontakt med Bente på bente@villasult.no eller per telefon 932 21 280.  Psykologspesialist Bente Sommerfeldt ved Villa SULT har blitt tildelt forskningsmidler fra Norske Kvinners Sanitetsforening. Sommerfeldt har blitt tildelt støtte til et forskningsprosjekt om spiseforstyrrelser, […]

Forskningsprosjektet «Mammakroppene» er i gang. Er du gravid eller i barsel? Ønsker du å bidra med kunnskap om spiseforstyrrelser, graviditet og barseltid? Ta kontakt med Bente på bente@villasult.no eller per telefon 932 21 280. 

Psykologspesialist Bente Sommerfeldt ved Villa SULT har blitt tildelt forskningsmidler fra Norske Kvinners Sanitetsforening. Sommerfeldt har blitt tildelt støtte til et forskningsprosjekt om spiseforstyrrelser, graviditet og barsel og doktorgradsprosjektet «Mammakroppene» vil nå bli realisert. Medforskere er professorene Arne Holte og Finn Skårderud.

Formålet med prosjektet er å fremme forståelser av hvordan graviditet og barsel erfares av kvinner med spiseforstyrrelser – for å forebygge, fremme helse og utvikle tiltak for denne sårbare gruppen. Dette vil bli et viktig og nødvendig nybrottsarbeid om alvorlige helseutfordringer for mødre og barn i en kroppsfokusert samtidskultur.

Opplevelsene av kroppslige og psykiske endringer i svangerskap og barsel kan påvirke mødrenes omsorgsutøvelse og være en risikofaktor for det nyfødte barnets fysiske og psykiske utvikling. Dette er et felt med åpenbar mangel på empirisk kunnskap. Villa SULTs forskningssjef David Clinton var i 2016 medforfatter på en svensk studie om forekomst av spiseforstyrrelser i svangerskap og barsel. Studien viste at 11 % av kvinnene hadde symptomer på spiseforstyrrelser åtte til ti måneder etter fødsel. Dette er overraskende høye tall og understreker virkelig behovet for mer kunnskap. Det er også et stort behov for forskning som fremmer kompetanser i hvordan hjelpe og møte kvinner med spiseforstyrrelser i denne viktige livsfasen. Vi har en klar idé om at noe av det beste forebyggende arbeidet kan gjøres før livet for alvor er i gang.

Ønsker du å vite mer om prosjektet? Send en e-post til bente@villasult.no.

Tusen takk til Norske Kvinner Sanitetsforening som gjør doktorgradsprosjektet «Mammakroppene» mulig.