Gi barna MATRO!

Foreldrenes bekymringer er blitt et samfunnsproblem. 2 av 3 mødre er bekymret for at barna skal utvikle et usunt eller anstrengt forhold til mat og kropp. Over halvparten av fedrene bekymrer seg også.

Se den ferske matro filmen her!

Det viser en ny undersøkelse gjennomført av Respons Analyse. 543 foreldre med barn under 18 år har svart på den ferske undersøkelsen, som også viser at foreldre og venner er de aller sterkeste påvirkerne i barnas liv når det gjelder holdninger til mat, kropp og selvbilde.

Når så mange foreldre bekymrer seg for barnas forhold til mat og kropp, er det blitt et samfunnsproblem. Vi kan ikke isolere barna våre fra diett-tips og motstridende kostholdsråd fra blogger, medieoppslag og reklame. Men som barnas rollemodell nummer én, kan vi la dem beholde sin medfødte matro så lenge som mulig, gjennom å unngå å snakke negativt om mat, kalorier og slanking i hjemmet, sier klinisk ernæringsfysiolog Marte Gjeitung Byfuglien i Mills DA.

Gi barna matro

I vår startet Mills initiativet «Matro», et ambisiøst og langsiktig prosjekt hvis mål er at folk flest skal få et godt og avslappet forhold til mat igjen. Denne gangen setter Mills søkelyset på barnas matro.

De fleste barn har et enkelt forhold til mat; det handler om å være sulten eller mett, og om smak og konsistens. For voksne er mat gjerne mye mer komplisert. Da er det ikke rart at vi bekymrer oss for den verden barna våre vokser opp i, og hvordan samfunnet vil påvirke også dem, sier Gjeitung Byfuglien.

Undersøkelsen viser også at 1 av 3 foreldre, og flere mødre enn fedre, snakker negativt om mat, slanking og kropp mens barna hører på. Gjeitung Byfuglien synes tallet er høyt, men tror ikke foreldrene er bevisst dette.

Foreldre glemmer gjerne at barn får med seg mye av det som blir sagt i et rom, og bruker tid på å tolke det de hører, uten at de alltid forstår helheten. Hører de at mor er på slankekur og er misfornøyd med egen kropp, så har det en smitteeffekt, sier hun.

Fortsetter samarbeidet med Villa Sult

For å sette ”matro” på dagsorden nok en gang, har Mills blant annet laget en film som understreker hvor ukomplisert barns forhold til mat egentlig er, sammenlignet med de voksnes.

Psykiater Finn Skårderud, som siden i vår har samarbeidet med Mills for å fremme matro i landet, tror og håper filmen med sitt enkle budskap kan få flere foreldre til å stoppe opp og tenke litt over sitt eget matspråk rundt barna, og hvor stor innflytelse vi har på deres fremtidige forhold til mat og kropp.

Sammen med Marte Gjeitung Byfuglien i Mills har han og kolleger ved Villa Sult laget et sett med enkle råd til foreldre, som kan bidra til å la barna beholde matroen lengst mulig.

Her er våre viktigste råd:

  1. Vær en pådriver for at barnet får et godt forhold til mat. Foreldre bør praktisere og vise at de selv har et avslappet forhold til mat.
  2. Dersom man selv har et anstrengt forhold til mat, så forsøk å finne andre arenaer å leve ut dette, når barna ikke er tilstede.
  3. Unngå å snakke negativt om mat, slanking og kropp når barna hører på. De plukker opp mer enn man tror, og påvirkes av det de hører.
  4. Vis barna matglede ved å ha faste måltider når det er mulig, og vis at måltidet kan gi rom for gode samtaler, fellesskap, ro og trivsel.
  5. Fokuser mer på måltidet og trivselen knyttet til det, enn på maten og ingrediensene.
  6. Ikke snakk om ja- og nei-mat. Vis barna at all mat er tillatt, men i ulike porsjoner og til ulike tider. Sett rammene selv for hva som er hverdagsmat og hva som er festmat.
  7. Snakk med barna om opprinnelse, matkultur og smaker, fremfor kalorier, fett og nei-mat.
  8. Unngå uttrykk som definerer barnet via utseende, og som sammenligner deres utseende og fasong med andre.
  9. Til slutt: Stol på at det du gjør stort sett fungerer. Du kommer langt med sunn fornuft.

 

Se den ferske matro filmen her