Spiseforstyrrelser er mer utbredt blant dem som lider av insulinavhengig sukkersyke.