Dagskonferanse om behandling av spiseforstyrrelser. Nye terapiformer.

Hva virker for hvem? Hvordan bedre forståelser av og behandling av spiseforstyrrelser.

30.november 2015 klokken 0900-1600, Villa SULT, Oslo

Dagskonferansens innhold

Det kliniske feltet spiseforstyrrelser står overfor åpenbare utfordringer. De gode fortellingene handler om mange som blir friske, om bedre kompetanse hos flere fagfolk, flere behandlingstilbud og mer forskning. De ikke-så-gode fortellingene handler om at behandlingsresultater langt fra er gode nok, tilbakefall, mange profesjonelle finner feltet for krevende, høy drop-out fra behandling, og at anorexia nervosa er psykiatriens mest dødelige lidelse.

Det er således en praktisk og etisk utfordring å fremme forståelser og kvaliteter på behandling: Hva virker for hvem? Gjennom denne dagskonferansen ønsker vi å forene flere interesser: Vi ønsker å presentere nyere behandlingsmodeller som forhåpentligvis kan fremme terapeutisk effekt. Samtidig ønsker vi å motarbeide tendenser til ”stammekonflikter” mellom forskjellige teoretiske og kliniske modeller. Derfor vil vi ha et klart fokus på hva som kan være mulige fellesfaktorer i virksomme behandlinger. Det har vært lite vekt på dette i forskning om spiseforstyrrelsesbehandling.

– Presentasjon av Compassion Focused Therapy for Eating Disorders, CFT.
– Mentalisering som teoretisk og terapeutisk modell for spiseforstyrrelser, MBT.
– Hva virker på tvers av modellene: fellesfaktorer, allianse, terapeutfaktorer m.m.?

Målgrupper
Dagskonferansen er relevant for alle som arbeider med spiseforstyrrelser, med særlig vekt på de som driver behandling, både for ungdom og voksne, poliklinisk og i institusjoner.

Ken Goss er psykolog og leder av Coventry Eating Disorders Service i England. Han har lang erfaring i klinisk arbeid med spisefortyrrelser og har publisert en rekke akademiske artikler og bokkapitler om skam i spiseforstyrrelser. Han har i en årrekke arbeidet nært sammen med professor Paul Gilbert, grunnleggeren av Compassion Focused Therapy, og har selv vært ledende for å implementere slike modeller for spiseforstyrrelser. Han er også tilknyttet Modum Bad som veileder.

Hanne Weie Oddli er psykologspesialist og førsteamanuensis ved Institutt for psykologi ved Universitetet i Oslo. Hennes doktorgrad og aktuelle forskningsområder omfatter blant annet virksomme fellesfaktorer i psykoterapi, integrasjon av perspektiver, allianser mellom terapeuter og klienter, terapeuters erfaring, bidrag og utvikling og forhold mellom kunnskap og klinisk praksis.

David Clinton er psykologspesialist og forskningslederen ved Institutt for spiseforstyrrelser/Villa Sult. Han er en sentral aktør i det internasjonale miljøet for forskning om spiseforstyrrelser og er tilknyttet Karolinska Institutet i Stockholm.

Bente Sommerfeldt er psykologspesialist og en av grunnleggerne av Institutt for spiseforstyrrelser/Villa Sult. I tilknytning til Anna Freud Centre i London og Institutt for mentalisering er hun sentral i å implementere mentalisering og Mentaliseringsbasert terapi (MBT) i arbeid med alvorlige spiseforstyrrelser.

Finn Skårderud er psykiater og professor. Han er en av grunnleggerne av Institutt for spiseforstyrrelser/Villa Sult. I tilknytning til Anna Freud Centre i London og Institutt for mentalisering er han sentral i å implementere mentalisering og Mentaliseringsbasert terapi (MBT) i arbeid med alvorlige spiseforstyrrelser.

Program
08:30. Registrering og kaffe.
09:00. Åpning ved David Clinton. Hvordan kan vi bli bedre, som behandlere og forskere? Blir vi profesjonelle ”smittet” av lidelsene: for mye av det konkrete og for lite av det reflekterte?
10:00 – 12:00. Ken Goss presenterer arbeidet med å utvikle Compassion Focused Therapy for spiseforstyrrelser, erfaringer både fra klinikk og forskning.
12:00 – 13:00. Lunsj.
13:00 – 14:00. Bente Sommerfeldt og Finn Skårderud presenterer arbeidet med å implementere mentaliseringsmodellen for spiseforstyrrelser, erfaringer både fra klinikk og forskning.
14:15 – 15:15. Hanne Weie Oddli bidrar med perspektiver fra psykoterapiforskning: På tvers av modellene.
15:30 – 16:00. Panelsamtale med foreleserne: Veien videre.

Deler av dagskonferansen vil foregå på engelsk.

Ønsker du å delta? Trykk her