Barnet, angsten og maten

En familietragedie på en hytte i fjellet innledet det nye, norske året. Vi er sammen blitt gjort oppmerksomme på at også barn kan rammes av de alvorligste spiseforstyrrelsene.

Les hele innlegget i Aftenposten her.