Åpen kveld for pårørende og andre nære

Tilgjengelighet til informasjon er viktig og vi har derfor som en del av vårt faste program åpne kvelder for foreldre, de som selv strever med mat og kropp og fagfolk. Det har vært bredspektret forsamlinger fra folk med egne plager, foreldre, besteforeldre, representanter fra selvhjelpsorganisasjonene SPISFO, ROS og LMS, NAV, ungdomsskoler mm.

I løpet av et par timer vil vi dele med gjestene noe av vår kunnskap og forståelser av spiseforstyrrelser, si noe om behandling, og hva vi selv kan tilby. Slike kvelder er mest beregnet på personer som selv streber med slike problemer, familie, kjærester og venner. Men vi er sikre på at fagfolk også vil finne mye nyttig. Deltagelse er gratis.

Meld deg på via epost: post@villasult.no