Villa SULT til Trømsø

Velkommen til vårt gratis seminar som vil gi innsikt i hvordan du bedre kan møte og forstå personer som sliter med spisesforstyrrelser.

MANDAG 30. mai 2022 kl. 18.00
«Ulykkelige kropper».
Hvordan forstå og møte personer som har et anstrengt forhold til mat, kropp og vekt?

Psykiater og professor Finn Skårderud fra Villa SULT vil snakke om hvordan forstå og møte personer med spiseforstyrrelser og deres familier. Ulike tegn og faresignaler vil bli gjort rede for og mulige årsaksforhold vil også bli diskutert. Og til slutt vil ulike måter å møte personer og deres familier på bli demonstrert og presentert.

Tid:              Mandag 30. april kl. 18.00 – 19.30
Sted:           Verdensteatret, Tromsø

Et kveldsseminar åpent for alle. Gratis adgang. Ingen påmelding.
Vær ute i god tid da det kan bli fullt.

TUSEN TAKK TIL KAVLIFONDET SOM GJØR DETTE ARRANGEMENTENE MULIG!

Jeg vil delta