Villa SULT til BERGEN

Velkommen til flere gratis seminarer som vil gi innsikt i hvordan du bedre kan møte og forstå personer som sliter med spisesforstyrrelser og selvskading. Velkommen også til vår Drop-in tjeneste. Les mer!

MANDAG 17. JANUAR OG TIRSDAG 18. JANUAR

MANDAG 17. JANUAR 2021 kl. 18.00
«Om selvskade –  å gå løs på seg selv»

Et seminar med psykiater oFinn Skårderud og psykologspesialist Bente Sommerfeldt fra Villa SULT: Hvordan forstå og møte selvskadende atferd. Hva hjelper? Og hva hjelper ikke? De siste tre tiårene har det vært en påfallende økning av selvskadende atferd blant unge mennesker. Hvor farlig er det?

Åpent «for alle»: personer som selv strever, pårørende, lærere, helsesykepleiere og andre fagfolk som er i kontakt med personer som skader seg selv.

Tid:                  Mandag 22. november kl. 18.00 – 19.30
Sted:                Bergen sentrum
Et kveldsseminar åpent for alle. Gratis adgang. Ingen påmelding.

 

TIRSDAG 18. JANUAR 2021 kl. 18.00
«Ulykkelige kropper».
Hvordan forstå og møte personer som har et anstrengt forhold til mat, kropp og vekt?

Psykiater og professor Finn Skårderud og psykologspesialist Bente Sommerfeldt fra Villa SULT vil snakke om hvordan forstå og møte personer med spiseforstyrrelser og deres familier. Ulike tegn og faresignaler vil bli gjort rede for og mulige årsaksforhold vil også bli diskutert. Og til slutt vil ulike måter å møte personer og deres familier på bli demonstrert og presentert.

Tid:                Tirsdag 18. januar kl. 18.00 – 19.30
Sted:              Bergen Sentrum
Et kveldsseminar åpent for alle. Gratis adgang. Ingen påmelding.

 

TUSEN TAKK TIL KAVLIFONDET SOM GJØR DISSE ARRANGEMENTENE MULIG!

Jeg vil delta