Villa SULT-prisen 2020 til Åse Minde

Villa SULT-prisen går i år meget velfortjent til Åse Minde. Hun er en pioner og en nestor i å skape gode møteplasser og god møtekunst.

Villa SULT-prisen går i år meget velfortjent til Åse Minde.

Åse er både en pioner og en nestor. Hun har gjennom tiår bygd opp og ledet Spesialpoliklinikk for spiseforstyrrelser på Gaustad sykehus. Der står kunst- og uttrykksterapien helt sentralt. Dette er humanistisk medisin satt i praksis og system. Med sin standhaftighet og kompetanse, ofte i motbakker, blir slike virksomheter nå innhentet av virkeligheten – i positiv forstand. Psykisk helsevern står på mange vis i stampe. Da er det flere og flere som får øynene opp for slike tilnærminger for å skape gode møteplasser mellom hjelpere og brukere. Åse Minde er en pioner og en nestor i nettopp det å skape gode møteplasser og god møtekunst.

Åse Minde har skrevet flere bøker om kunstpsykoterapi. Hun har tidligere mottatt Kongens fortjenestemedalje for sitt arbeid. Kolleger i Villa SULT  ærer – og takker – henne. Vi gratulerer!

Jeg vil delta