Vil du være med i SULT Les våren 2021?

Har du lyst til å utforske temaet «mennesket og naturen» i litteratur og kulturopplevelser? Bli med på vårens bokklubb SULT Les!

Har du lyst til å utforske temaet «mennesket og naturen» i litteratur og kulturopplevelser? Velkommen til SULT Les.
Bokklubben vil lese og diskutere bøker som ser på dette tema fra ulike perspektiver. I tillegg vil vi besøke kunstutstillinger, filmvisninger, foredrag og andre kulturarrangementer som kan belyse det vi snakker om. Første bok vil være Bienes historie av Maja Lunde.
Vi møtes følgende dager: 18.01, 08.02, 08.03, 12.04, 10.05 og 07.06. Mandager kl 18-19.30 i Villa SULT, Kruses gate 8, Oslo.
Har du en tilknytning til Villa SULT og har lyst til å være med i SULT Les, meld din interesse. Begrenset antall plasser. Deltakelse er gratis.
Spørsmål kan sendes til post@villasult.no

Jeg vil delta