Vil du være med i SULT Les høsten 2021?

Har du lyst til å utforske temaet «mennesket og naturen» i litteratur og kulturopplevelser? Bli med på høstens bokklubb SULT Les!

Har du lyst til å utforske temaet «mennesket og naturen» i litteratur og kulturopplevelser? Velkommen til SULT Les.
Bokklubben vil lese og diskutere bøker som ser på dette tema fra ulike perspektiver. I tillegg vil vi besøke kunstutstillinger, filmvisninger, foredrag og andre kulturarrangementer som kan belyse det vi snakker om. Første bok vil være Bienes historie av Maja Lunde. Nå har vi gått løs på Fluenes Herre av William Golding. Etter det blir det Sofies Verden av Jostein Gaarder.
Vi møtes følgende mandager:  06.09, 27.09, 18.10, 15.11 og 14.12 (tirsdag).
kl 18-19.30 i Villa SULT, Kruses gate 8, Oslo.
Har du en tilknytning til Villa SULT og har lyst til å være med i SULT Les, meld din interesse. Begrenset antall plasser. Deltakelse er gratis.
Spørsmål og påmelding kan sendes til post@villasult.no

Jeg vil delta