Vil du være med i SULT Les høsten 2021?

Har du lyst til å utforske temaet «mennesket og naturen» i litteratur og kulturopplevelser? Bli med på vårens bokklubb SULT Les!

Har du lyst til å utforske temaet «mennesket og naturen» i litteratur og kulturopplevelser? Velkommen til SULT Les.
Bokklubben vil lese og diskutere bøker som ser på dette tema fra ulike perspektiver. I tillegg vil vi besøke kunstutstillinger, filmvisninger, foredrag og andre kulturarrangementer som kan belyse det vi snakker om. Første bok vil være Bienes historie av Maja Lunde.
Vi møtes følgende dager:  06.09, 27.09, 18.10, 15.11 og 14.12 (tirsdag).
Mandager kl 18-19.30 i Villa SULT, Kruses gate 8, Oslo.
Har du en tilknytning til Villa SULT og har lyst til å være med i SULT Les, meld din interesse. Begrenset antall plasser. Deltakelse er gratis.
Spørsmål og påmelding kan sendes til post@villasult.no

Jeg vil delta