Vil du bli en SULT Student?

Vi ønsker å ta et aktivt ansvar for fremtidens terapeuter – som i dag er studenter. Gjennom undervisning, samt faglig og sosial utveksling, kan du tilegne seg en bredere kompetanse på spiseforstyrrelsesfeltet allerede under studieforløpet.

Hva er SULT Student?
Vi i Villa SULT Stiftelsen Institutt for spiseforstyrrelser har omfattende erfaring med undervisning og veiledning. Gjennom prosjektet SULT Student ønsker vi å utvide vår eksisterende terapeututdanning ved å ta et aktivt ansvar også for fremtidens terapeuter – som i dag er studenter.

SULT Student henvender seg først og fremst til psykologi- og medisinstudenter men også andre studenter med interesse for psykiatri oppfordres til å søke. Formålet er å fremme og heve kompetansen på spiseforstyrrelser. I dag er det få timer på studiet som omhandler dette viktige fagområdet innen psykisk helse. Vår ambisjon er at interesserte studenter gjennom undervisning, samt faglig og sosial utveksling, kan tilegne seg en bredere kompetanse på spiseforstyrrelsesfeltet allerede under studieforløpet.

Programmet innebærer en invitasjon til å delta i stiftelsens faglige miljø – dels for å fremme fagkompetanser, men også for å rekruttere unge mennesker til å arbeide sammen med oss og utvide det faglige og de sosiale miljøene i stiftelsen og Villa SULT.

Rekruttering til SULT Student
Vi ønsker å rekruttere engasjerte og nysgjerrige studenter.  Studentene må forplikte seg til vår studentutdannelse om spiseforstyrrelser og behandling, og til å være en del av programmet i minst et år.

Som deltaker i SULT Student får du
– SULT Utdannelsen. Digitalt introduksjonskurs om spiseforstyrrelser. Om å møte og forstå spiseforstyrrelser.
– Deltakelse/arrangering av SULT Studentkonferansen / SULT Studentseminarer
– Minimum 4 forelesninger per år fra dyktige fagfolk ved Villa SULT (digitalt eller fysisk).
– Deltakelse i Villa SULT´s fagaktiviteter (gratis eller til studentpriser).
– Bidra ved brukerrettede aktiviteter
– Gratis eksemplar av fagboken SULT. Mentaliseringsbaserte tilnærminger til spiseforstyrrelser.
– Et års tilgang til nyhetsbrevet til psykologisk.no
– Deltaker i lukket Facebook-gruppe
– Faglige artikler tilsendt deg på e-post ca. 6 ganger per år
– Del av SULT Studentgruppe i studentbyer hvor det vil bli arrangert lokale arrangementer

Meld din interesse. Søknadsfrist 1. desember 2023.
Er du interessert i å bli en SULT student: Fyll ut dette søknadsskjema

Deltakelse i programmet SULT Student er gratis. Oppstart neste kull blir i januar 2024.

Takk til Stiftelsen Kaare Berg og AKO Foundation som støtter vårt arbeid med SULT Student.

Jeg vil delta