SULT-kurset. Mindfulness og kroppsorientert fokus i behandling av spiseforstyrrelser.

Kurset har som mål å gi deg økt forståelse for din spiseproblematikk og å gi deg konkrete strategier og øvelser innen kroppsorientert terapi og mindfulness. Vi arbeider med konkrete strategier og øvelser for at du bedre kan få til å håndtere egne utfordringer og symptomer.

SULT-kurset har som mål å gi deg økt forståelse for din spiseproblematikk og å gi deg konkrete strategier og øvelser innen kroppsorientert terapi og mindfulness. Dette slik at du bedre får til å håndtere dine utfordringer.

Kursstart:
Onsdag 4. november kl. 13.30-14.45.

Innhold:
Gjennom undervisning av relevante tema, diskusjon og øvelser får du anledning til å utforske sammenhenger og å få større bevissthet omkring egen spiseforstyrrelse. Vi arbeider med konkrete strategier og øvelser for at du bedre kan få til å håndtere egne utfordringer og symptomer.

Arbeidsform:
SULT-kurset vil bestå av møter i grupper – fire samlinger à 75 minutter. Hver samling kombinerer undervisning, diskusjon og øvelser med forskjellige temaer fra gang til gang. Kurset har plass til 8-10 deltakere. Mellom hver samling anbefales det å gjøre hjemmeøvelser. Disse øvelsene vil være relevante for diskusjonene på samlingene.

Målgruppe:
SULT-kurset er et tilbud for alle som strever med spiseproblematikk. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for å delta.

Tema for samlingene:

  • Å forstå spiseforstyrrelser.
  • Kroppen i terapi
  • Forholdet til meg selv og til andre
  • Selvomsorg og grensesetting

Gruppeledere:
Gruppeledere vil være psykologspesialist Margrethe Seeger Halvorsen og psykolog Kari Ebbesen Karlsen.

Tid og sted:
Kurset avholdes følgende onsdager: 04.11, 11.11, 18.11, 25.11
Samlingene vil finne sted i Villa SULT, Kruses gate 8, Oslo fra kl. 13.30-14.45.

Påmelding:
Kursavgiften er kr 2 950 som faktureres ved påmelding. For bindende påmelding send en e-post til post@villasult.no. Vi tar forbehold om nok påmeldinger for å kunne gjennomføre.

Jeg vil delta