SULT-kurset. For deg som strever med overspising.

SULT-kurset er en samtalegruppe for bedre å forstå spiseforstyrrelsen og matens funksjoner. Gjennom undervisning, diskusjon og øvelser får du anledning til å utforske sammenhenger og bevissthet omkring egen spiseforstyrrelse.

SULT-kurset er en samtalegruppe for bedre å forstå spiseforstyrrelsen og matens funksjoner. Vi vil legge spesielt vekt på overspising og vanskeligheter med å regulere følelser.

Innhold:
Gjennom undervisning, diskusjon og øvelser får du anledning til å utforske sammenhenger og bevissthet omkring egen spiseforstyrrelse. Det gis mulighet til å utforske konkrete strategier for å håndtere egne utfordringer og symptomer. Kurset vil også gi deg innblikk i hvordan du kan arbeide med dine problemer for å få mest utbytte av videre behandling.

Arbeidsform: 
Kurset har 8 deltakere og består av 8 samlinger à 75 minutter. Hver samling kombinerer undervisning, diskusjon og øvelser med forskjellige temaer fra gang til gang. Mellom hver samling anbefales du å gjøre hjemmeøvelser. Disse øvelsene vil være relevante for diskusjonene på samlingene. I etterkant av kurset vil terapeutene sammen med den enkelte deltaker vurdere veien videre og avklare eventuelle behov for behandling.

Tema for samlingene:

  • Om å forstå spiseforstyrrelser, herunder matens og overspisingens funksjon.
  • Hva er overspising?
  • Forskjell på sult og sug.
  • Mat, kropp og følelser.
  • Hvordan merker og regulerer vi følelser?
  • Regelmessig spising, struktur og rytme. Optimalisering av kosthold og kostholdsjungelen.

Mål:
– redusere episoder med overspising
– ha en annen forståelse for hvordan forholdet ditt til mat er
– normalisere matinntak, være tryggere på mat og mengder
– større forståelse for hvordan følelsene påvirker matinntaket

Før kursstart vil du få to korte individuelle samtaler, en med psykolog og en med klinisk ernæringsfysiolog. På samme tid tar vi en vekt. Vi har ikke fokus på vekt gjennom dette kurset, men bruker vekt som ett pedagogisk verktøy. Dette er ikke ett vektreduksjonskurs, men ett kurs med fokus på å forstå sammenhengen mellom følelser, mat og kropp.

Gruppeledere vil være psykologspesialist Winnie Ødegård og klinisk ernæringsfysiolog Hanne Lessner.

Tid og sted:

Samtalegruppene avholdes følgende tirsdager: 24. august, 7. og 21. september, 5. og 19. oktober, 2. 16. og 30. november 2021.
Samlingene vil finne sted i Villa SULT, Kruses gate 8, Oslo fra kl. 14.30-16.00.

Påmelding:
Kursavgiften er kr 5 900 som faktureres ved påmelding. For bindende påmelding send en e-post til post@villasult.no. Begrenset antall plasser.

Jeg vil delta