SULT Baby Barseltreff

En møteplass for mødre som opplever å ha et anstrengt forhold til mat og kropp og som har barn mellom 0–15 måneder. Vi vet at mange har stor nytte av å høre på andres historier samt våge å dele sine egne erfaringer. Det vil derfor være både fagpersoner og personer med egenerfaring som leder samlingene.

Velkommen til SULT Baby Barseltreff. En møteplass for mødre som opplever å ha et anstrengt forhold til mat og kropp og som har barn mellom 0–15 måneder.
På SULT Baby Barseltreff ønsker vi å skape en alternativ møteplass og supplere det tilbudet som allerede finnes på helsestasjonen. Vi vet at mange har stor nytte av å høre på andres historier samt våge å dele sine egne erfaringer. Det vil derfor være både fagpersoner og personer med egenerfaring som leder de seks samlingene. Hver samling har fokus på forskjellige temaer. Det vil være maks 15 på hver samling, noe som også gjør det til et sted hvor du kan dele og stille spørsmål om du ønsker det. Det er også greit å bare lytte på de andre. Du kan melde deg på en eller flere samlinger.

 Jeg – en god nok mamma? Om omsorg og egenomsorg. Har mor det bra, har barnet det bra. 

SULT Baby Barseltreff er et lavterskeltilbud og du kan velge å være anonym. Begrenset antall plasser. «Første-mamma-til-mølla» gjelder. Alle samlingene vil finne sted i Villa SULT, Kruses gate 8 i Oslo. Send påmelding og spørsmål til post@villasult.no. Du kan melde deg på en eller flere samlinger.

Passer dette for deg? Om du nettopp har blitt mamma eller er mamma for et barn mellom 0–15 måneder og strever med mat og kropp, da kan dette være noe for deg.

Kan jeg ta med babyen? Ja, absolutt. Eller kanskje dette skal være et sted hvor du kan ta deg et par timer fri og gjøre noe for deg selv?

MANDAG 23. august kl. 13.00-14.30. SULT Baby Barseltreff
Tema: Mitt forhold til mat og kropp og til meg selv og barnet.

ONSDAG 25. august kl. 10.30-12.00. SULT Baby Barseltreff.
Tema: Jeg – en god nok mamma? Om omsorg og egenomsorg. Har mor det bra, har barnet det bra.

ONSDAG 25. august kl. 14.30-16.00. SULT Baby Barseltreff.
Tema: Kroppen i fjerde trimester. Kan fokuset på egen kropp bli viktigere enn babyen?

TORSDAG 26. august kl. 13.00-14.30, SULT Baby Barseltreff.
Tema: Barnets måltider og ernæring. Fra flytende til fast føde.

FREDAG 27. august 10.30-12.00. SULT Baby Barseltreff.
Tema: Fra svangerskap til barsel. Overganger og endringer i fokus – fra mor til barnet.

FREDAG 27. august 2021 kl. 13.00-14.30. SULT Baby Barseltreff.
Tema: Nærhet og intimitet. Endringer og støtte i parforholdet. Ta gjerne med partner.

SULT Baby Barseltreff er et samarbeid mellom Villa SULT og Norske Kvinners Sanitetsforening, og er gjort mulig med økonomisk støtte fra Stiftelsen Dam.

Jeg vil delta