Søskentreff

Etter behov samler vi en gruppe med søsken i Villa SULT.

I samarbeid med organisasjonen Barns Beste ønsker vi å invitere til søskengruppe i Villa SULT, Kruses gate 8, Frogner, Oslo.

Dette er et tilbud til ungdom i alderen 12-16 år, som har en søster eller bror med spiseforstyrrelse.
Det er ingen som vet  hvordan det er å være søsken til en med spiseforstyrrelse som ikke er det selv. Målet med denne helgen vil være å gjøre søsken mer synlig. Vi samler en liten gruppe med søsken som er i samme situasjon. I løpet av en helg vil vi dele kunnskap om hva spiseforstyrrelser innebærer, og hvordan det kan påvirke hele familien.
Dag 1
Undervisning og erfaringsutveksling:
– Å være søsken
– Spiseforstyrrelser
– Hvordan kan spiseforstyrrelser påvirke hele familien?
– Søskens vanlige tanker og følelser
– Mestringsstrategier
– Hva kan jeg si – hva kan jeg gjøre?Lunsj: Kreativt verksted.
Middag: Pizza og filmen «Min lille søster»
Dag 2
– Samtale i gruppe
– Gjennomgang av kreativt verksted
– Valgfri tid: Stille tid/fortsette kreativt verksted/tilgjengelige voksne/samtale søsken i mellom/spørsmål
– Min vei videre. Hva har jeg lært? Hvordan snakke om det hjemme? Hvem kan jeg snakke med videre?

Jeg vil delta