Seminar om autisme og spiseforstyrrelser

Nå har du muligheten til å få økt kunnskap i å forstå og møte personer med autisme og samtidig spiseproblematikk. Lær fra en internasjonalt anerkjent ekspert på fagfeltet. Meld deg på vårt seminar med Dr. Kate Tchanturia.

Tirsdag  27. juni kl. 09.30–16.00

Dr. Kate Tchanturia
OM AUTISME OG SPISEFORSTYRRELSER. Tilnærminger og tilpasninger.

Nå har du muligheten til å øke din kunnskap i å forstå og møte personer med autisme og samtidig spiseproblematikk.

Om professor Kate Tchanturia
Kate Tchanturia er britisk psykolog og professor i psykologi i spiseforstyrrelser ved King’s College i London. Hun er også tilknyttet Maudsley NHS Foundation Trust for National Eating Disorder Service og er en internasjonal anerkjent ekspert hva gjelder spiseforstyrrelser og autismespekteret.

Kate har en omfattende akademisk produksjon og har bl.a. utgitt boken «Supporting autistic people with eating disorders. A guide to adopting treatment and supporting recovery». I boken utforsker hun koblinger mellom autisme og spiseforstyrrelser gjennom kliniske eksempler og deler erfaringer fra både personer med egenerfaringer og behandlere. Kate er en meget engasjerende og inspirerende foredragsholder.

Hvem bør delta på seminaret?
Seminaret er relevant for en rekke yrkesgrupper (psykologer, leger, miljøarbeidere, sykepleiere, familieterapeuter mm). Spesielt gjelder dette seminaret selvsagt for deg som arbeider med behandling av spiseforstyrrelser, og er f.eks. ansatt i BUP, i voksenpsykiatrien, på en døgnavdeling eller i barnevernet.

Du som arbeider med mennesker med autisme vil også kunne tilegne deg nyttige verktøy for å kartlegge og håndtere spiseforstyrret atferd.

Foreldre og pårørende vil også ha nytte av å delta på seminaret.

Seminarets innhold og målsetting
Mange mennesker med autisme kan være kresne når det kommer til mat eller ha ulike vansker knyttet til det å spise. Ved hjelp av vår internasjonale foredragsholder får vi muligheten til å oppdatere oss på et komplekst og utfordrende område i det kliniske arbeidet med spiseforstyrrelser.

Vi ønsker med seminaret å gi en forståelse av samspillet mellom autisme og spiseforstyrrelser og de ulike behovene for tilpasninger i dette arbeidet. Gjennom seminardagen vil du lære om hvordan spiseforstyrrelser og forstyrret spising kan komme til uttrykk hos personer med autisme. Eksempler på tiltak og tilrettelegging vil bli presentert.

Kate Tchanturias undervisning bygger i utstrakt grad på teori og forskning, presentert sammen med praktiske og kliniske eksempler. Hun har en solid og bred erfaring i møte med en rekke forskjellige kliniske og diagnostiske utfordringer.

På seminaret vil du få kunnskap om hvordan personer med autisme kan støttes i sin tilfriskning av en spiseforstyrrelse. Utfordringer knyttet til behandling og hjelp vil også bli redegjort for, samt forslag til behandlingstilpasninger fra et tverrfaglig perspektiv.

Seminaret ha en veksling mellom foredrag, kliniske eksempler og diskusjon.
Kate Tchanturia vil forelese på engelsk.

Påmelding og deltakeravgift
For påmelding send e-post til post@villasult.no.
Husk fakturaadresse og ev. referansenummer og ev. mat allergier.

Påmeldingen er bindende. 

Kr 1 950 per deltaker.
Kr 1 650 ved 3–5 påmeldte fra samme organisasjon.
Kr 1 450 ved flere enn 6 påmeldte fra samme organisasjon.

Kr 750 for studenter (Et begrenset antall studentplasser).

Deltakeravgiften inkluderer lunsj og faktureres ved påmelding.

Begrenset antall plasser. Påmeldingsfrist 1. juni 2023.

Adresse for seminaret: Kruses gate 8, Oslo. Trikk 12 stopper rett ved.

Jeg vil delta