Personlighet, personlighetspatologi og spiseforstyrrelser

Fagseminar som vil omhandle sentrale elementer i personligheten og hvordan disse kan spille inn på utviklingen og utformingen av en spiseforstyrrelse. Implikasjoner for behandling vil også bli drøftet.

HVORDAN NÅ DE SOM ER VANSKELIG Å NÅ?
Dagsseminar om personlighet, personlighetspatologi og spiseforstyrrelser.
Mandag 11. desember kl. 08.30 – 15.00 i Villa SULT, Kruses gate 8, Oslo. 

Foreleserne er psykologspesialist Henning Jordet, psykiater Jane Fjermestad-Noll og psykologspesialist og faglig direktør Bente Sommerfeldt. 

Mye av den behandlingen vi tilbyr mennesker med spiseforstyrrelser virker ikke for alle. Hva med de vi ikke klarer å hjelpe? Hvordan kan vi forstå, hjelpe og støtte disse personene bedre enn vi klarer i dag?

Dette seminaret er et av flere i en serie med seminarer om å forstå alvorlige og langvarige spiseforstyrrelser og spiseforstyrrelsens kompleksitet. Seminarrekken omhandler håp og tilfriskning, selv når det er vanskelig å opprettholde troen på nettopp det.

Alvorlighetsgraden til en spiseforstyrrelse handler ofte om samsykelighet med andre psykiske lidelser. Mennesker med spiseforstyrrelser har ofte personlighetstrekk som kompliserer tilstanden og forverrer prognosen. Studier viser at mellom 20–90 % av pasienter med spiseforstyrrelser også har en samtidig personlighetsforstyrrelse (Grilo 2002). Uansett hva, er det viktig å tenke personligheten til pasienten inn i behandlingen, da denne ofte har en sentral etiologi og er en utløsende og vedlikeholdende faktor i spiseforstyrrelsen. 

Denne seminardagen vil omhandle sentrale elementer i personligheten og hvordan disse kan spille inn på utviklingen og utformingen av en spiseforstyrrelse. Implikasjoner for behandling vil også bli drøftet.

SEMINARPROGRAM

08.30  Registrering, kaffe/frukt
09.00  Symptom eller person? Om personlighet, spiseforstyrrelser og komorbiditet.
10.00  Hva er personlighet? Og hva en personlighetsforstyrrelse? Tilknytning og personlighet.
11.15    Hvordan bedre mentaliseringen. Om mentaliseringsevne og mentaliseringssvikt.
12.00  Felles lunsj
13.00  Hvordan påvirker personlighetsforstyrrelser behandlingsforløpet og den terapeutiske relasjonen?
Utfordringer og tilpasninger. case fremlegg.
15.00   Slutt


Deltakeravgift

Kr 950 per deltaker. Deltakeravgiften inkluderer lunsj og faktureres ved påmelding.

Påmelding
Send e-post til post@villasult.no. Vi trenger navn, stilling, mobilnummer, arbeidssted og fakturaadresse/fakturareferanse. Påmeldingen er bindende. Begrenset antall plasser.

 

OM FORELESERNE

Henning Jordet er psykologspesialist og privatpraktiserende i Tønsberg. Han underviser og veileder internasjonalt om utredning og behandling av personlighetsforstyrrelser. Henning har vært leder av poliklinikker for personlighetspsykiatri og utviklet behandlingsprogram for pasienter med personlighetsforstyrrelser og han var med på forskningsprosjekter rundt effekten av MBT og har skrevet artikler om behandling av borderline og unnvikende personlighetsforstyrrelser. Henning er også daglig og faglig leder av Institutt for Mentalisering, er sertifisert underviser i MBT og er godkjent spesialist og veileder i psykoterapi. 

Jane Fjermestad-Noll er psykiater, spesialist i Individuell MBT og gruppeanalyse og med en p.hd. innenfor personlighetsforstyrrelser (narsissisme og depresjon). Hun er i dag leder av Personlighetspoliklinikken på Oslo Universitetssykehus. Jane arbeider også som behandler på Villa SULT. 

Bente Sommerfeldt er psykologspesialist med klinisk spesialitet innen voksenpsykologi. Hun har erfaring med å implementere mentalisering som modell i flere miljøterapeutiske institusjoner, med kliniske felt som spiseforstyrrelser, rus, selvskading, personlighetsforstyrrelser og alvorlige traumer. Bente er også faglig direktør ved Villa SULT.

Jeg vil delta