Mentaliseringsbasert gruppeterapi

SULT-gruppeterapi MBT er en samtalegruppe hvor det trenes på å fremme mentalisering. Mentalisering er våre evner til å forstå andre, til å kjenne oss selv, og forstå de forholdene vi er en del av. En bedret mentaliseringsevne vil bidra til bedre følelsesregulering, bedre sosial tilpasning, samt reduksjon av spiseforstyrrede tanker og handlinger.

Oppstart av mentaliseringsbasert gruppeterapi (MBT) på Villa SULT.

Har du en spiseforstyrrelse er det ofte vanskelig å ha kontakt med egne følelser og kroppslige fornemmelser. Det å identifisere, beskrive og forstå følelser kan være utfordrende og kan føre til vansker med å fortolke andre mennesker presist. Dette gir redusert sosial fungering og tilfredshet. Symptomer på spiseforstyrrelser kan forstås som forsøk på å løse underliggende problemer med sosial selvregulering.

SULT-gruppeterapi MBT er en samtalegruppe hvor det trenes på å fremme mentalisering. Mentalisering er våre evner til å forstå andre, til å kjenne oss selv, og forstå de forholdene vi er en del av. En bedret mentaliseringsevne vil bidra til bedre følelsesregulering, bedre sosial tilpasning, samt reduksjon av spiseforstyrrede tanker og handlinger.

Oppstart: Gruppen starter så snart den er fulltegnet og avholdes 10 ganger våren 2022  og tilsvarende 10 ganger høsten 2022. Gruppemøtene gjennomføres torsdager klokken 14.00 – 15.30 i Villa SULT, Kruses gate 8, Oslo. Gruppen starter ved nok deltakere.

Innhold: De fem første gruppemøtene vil hovedsakelig ha en pedagogisk form, der du lærer om mentalisering og sammenhenger med spiseforstyrrelsen. Deretter går deltakerne over til å utforske og teste mentalisering i samspill med andre. Dette gjøres gjennom at du utforsker konkrete hendelser som du har opplevd i din hverdag, eller «her og nå» i gruppen.

Arbeidsform: Behandlingen er en kombinasjonsterapi fordi den består av samtaleterapi, både i gruppe og individuelt. Gruppeterapien varer i 1,5 time. Du og din behandler vurderer hvor ofte dere to skal møtes i tillegg. For at du skal kunne jobbe målrettet i gruppen, skal alle deltakerne medbringe en problemformulering som utformes i samarbeid mellom pasient og terapeut. Formuleringen skal beskrive dine aktuelle problemer, hva du bør trene på, og hvilke utfordringer som kan oppstå i gruppen.

Målgruppe: Dette er for personer over 18 år med restriktivt eller bulimisk spisemønster. Du vurderer i samarbeid med din behandler om det kan være nyttig for deg å delta i SULT-gruppeterapi MBT.

Gruppeledere: Gruppeledere vil være psykolog Helene Klundby og psykologspesialist Ingjerd Mella Ulstein.

Påmelding: Ved ønske om deltakelse, kan din behandler henvende seg til oss for drøfting av dette. Bindende påmelding og ev. spørsmål til post@villasult.no.

Kursavgiften er kr 7 900 per semester. Faktura for høsten 2021 faktureres ved påmelding, faktura for våren 2022 sendes ut i januar.

 

 

 

Jeg vil delta