Utsatt: Åpent frokostseminar

Er du forelder eller søsken til en med spiseforstyrrelser? Gratis frokostseminar kl. 08.30–10.00

Velkommen til vårt frokostseminar som vi har kalt  «I skjønneste uorden».

Villa SULT har kontakt med mange foreldre med barn som strever med spiseforstyrrelser. De etterspør ofte råd, støtte og veiledning.

Denne morgenen vil du få kunnskap om hvordan du selv skal klare deg bedre og hvordan du skal kunne bidra konstruktivt overfor ditt spiseforstyrrete barn, søster eller bror.

Psykiater Finn Skårderud og familieterapeut Per Erik Ristvedt fra Villa SULT vil presentere, diskutere og illustrere:
1. Hvordan forstå og møte spiseforstyrrelser?
2. Når spiseforstyrrelsen flytter inn. Hvordan rammes du?
3. Et innenfrablikk med fokus på foreldres og søskens egen erfaringer om behov, støtte og hjelp.
4. Hva trenger du? Hva hjelper?

Send en e-post til post@villasult.no om du/dere ønsker å delta.
Enkel frokostservering. Gratis deltakelse.

Velkommene til Villa SULT i Kruses gate 8 i Oslo.

Tusen takk til Stiftelsen Kaare Berg som gjør dette arrangementet mulig.

 

Jeg vil delta