Hvordan møte og hjelpe pasienter med alvorlig og langvarig spiseforstyrrelse (SEED) på en bedre måte?

Seminar med teoretiske og kliniske eksempler på ulike dilemmaer vi har i arbeidet med spiseforstyrrelser og da med SEED spesielt. Vil også omhandle hvordan behandling av spiseforstyrrelsene påvirker deg som terapeut, og utforske hvordan du kan holde fast i ditt eget håp om pasientens tilfriskning og holde motet oppe i ditt arbeide.

Hvordan nå de som er vanskelig å nå? 

Hvordan møte og hjelpe pasienter med alvorlig og langvarig spiseforstyrrelse (SEED) på en bedre måte?
Mye av den behandlingen vi tilbyr mennesker med spiseforstyrrelser virker ikke for alle. Hva med de vi ikke klarer å hjelpe? Hvordan kan vi forstå, hjelpe og støtte disse personene bedre enn vi klarer i dag?

27. og 28. november kl. 09.00–15.00
Villa SULT, Kruses gate 8, Oslo

Dette seminaret er det første i rekken av en serie med seminarer som vil handle om håp og tilfriskning, selv når det er vanskelig å opprettholde troen på nettopp det.

Under disse to dagene i november, vil vi diskutere teoretiske og kliniske eksempler på ulike dilemmaer vi har i arbeidet med spiseforstyrrelser og da med SEED spesielt. Seminardagene vil også omhandle hvordan behandling av spiseforstyrrelsene påvirker deg som terapeut, og utforske hvordan du kan holde fast i ditt eget håp om pasientens tilfriskning og holde motet oppe i ditt arbeide med denne pasientgruppen.

Dette blir et klinisk og praksisnært seminar. Det legges opp til en arbeidsform med mye egenaktivitet og interaksjon med og mellom deltakerne. Vi oppfordrer derfor deltakerne til å bringe med seg egne kasusbeskrivelser. 

Professor og psykiater Paul Robinson , ass. professor og psykologspesialist David Clinton og psykologspesialist Bente Sommerfeldt fra Villa SULT vil forelese og lede diskusjonene.  Forelesningene vil være på engelsk.

Seminarprogram

Mandag 27. november

 • Introduction to prevalence, treatment, and treatment outcome in eating disorders.
 • The concept of severe and enduring eating disorder (SEED): advantages and disadvantages of the concept, implications for hope and recovery.
 • Dealing with being stuck in treatment. Part 1: the recovery movement and psychosocial management.
 • How SEED impacts families and therapists.
 • Clinical cases and group discussions.

Tirsdag 28. november

 • Dealing with being stuck in treatment. Part 2: involuntary treatment and ethical issues. When is enough enough? Can we ever stop life-saving treatment?
 • An inside perspective from patient advocacy groups.
 • Clinical cases and group discussions.

Deltakeravgift
Kr 1950 per deltaker. Ved mer enn 3 påmeldte fra samme organisasjon kr 1450 per deltaker. Deltakeravgiften inkluderer lunsj og faktureres ved påmelding.

Påmelding
Send e-post til post@villasult.no. Vi trenger navn, stilling, mobilnummer, arbeidssted og fakturaadresse/fakturareferanse. Påmeldingen er bindende. Begrenset antall plasser.

Forelesere

Paul Robinson is a Professor in the Medical Division at University College London. He is also Consultant in Eating Disorders Psychiatry at The Orri-London clinic and honorary Consultant Psychiatrist at University College London Hospital, London. He has co-written or co-edited books on Community Treatment of Eating Disorders (2006), Severe and Enduring Eating Disorders (2009), Critical Care for Anorexia Nervosa (2015) and Mentalization Based Therapy for Eating Disorders (MBT-ED) (2019). He is the principal author of the Medical Emergencies in Eating Disorders (MEED) guidance, 2022. In 2012 he launched an MSc degree course based in the UCL Division of Medicine in Eating Disorders and Clinical Nutrition, the only one of its kind. He is currently editor in chief of the new book: «Eating Disorders, a Comprehensive International view», which is being published by Springer Nature.

David Clinton is Associate Professor of Medical Psychology at the Karolinska Institute in Stockholm. He is also a psychoanalyst and psychotherapist in private practice and has been involved in work at Villa SULT since its inception. He has been extensively involved in the eating disorders field over many years and was board chairman for Sweden’s national patient advocacy group for eating disorders (Frisk & Fri) over nine years. He has been involved in a wide variety of research, most recently an on-going project looking at subjective experiences of genetic risk factors in anorexia nervosa. He has also written and edited books in Swedish about eating disorders, most recently Förstå och bemöta ätstörningar (2022), Studentlitteratur.

Bente Sommerfeldt is a specialist in clinical psychology, Ph.D. student at University of Oslo and academic director at Villa SULT. She has been involved in the eating disorder field over many years. Bente has co-written several articles, chapters and books on Mentalization Based Therapy for Eating Disorders. 

Litteratur som bør leses før seminaret:

 • Clinton, D. and Isomaa, R. red. (2022). Förstå och bemöta ätstörningar. Lund: Studentlitteratur.
 • Molin, M. (2022). Att möta personer med svåra och långvariga ätstörningar. I Clinton & Isomaa, red (2022). Förstå och bemöta ätstörningar. Lund: Studentlitteratur.
 • Tan, J. et al (2023). Ethical issues in the treatment of eating disorders.

https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-3-030-97416-9_73-1

 • Robinson, P. (2019). Severe and Enduring Eating Disorders: Concepts and Management. https://www.intechopen.com/chapters/68319.
 • Skårderud, F., Sommerfeldt, B., & Robinson, P. (2020). SULT. Mentaliseringsabaserte tilnærminger til spiseforstyrrelser. Oslo: Gyldendal Akademiske Forlag.

 

Jeg vil delta