Hvordan forstå og nærme seg spiseforstyrrelser? Introduksjonskurs.

Et tre dagers kurs som dekker teori og psykoterapeutiske tilnærminger for spiseforstyrrelser basert på forelesninger, rollespill, videodemonstrasjoner og veiledning. På kurset vil du få kunnskap og kompetanse i å mestre ulike kliniske situasjoner i arbeid med spiseforstyrrelser.

Villa SULT utdannelsen.
Dette introduksjonskurset er et tre dagers kurs som dekker teori og psykoterapeutiske tilnærminger for spiseforstyrrelser basert på forelesninger, rollespill, videodemonstrasjoner og veiledning. På kurset vil du få kunnskap og kompetanse med hensyn til å kunne mestre ulike kliniske situasjoner i arbeid med spiseforstyrrelser. Det legges opp til mye praktisk trening i smågrupper.

Institutt for spiseforstyrrelser planlegger senere videregående kurs. Introduksjonskurset er en forutsetning for å kunne delta på videregående kurs ved Institutt for spiseforstyrrelser. Introduksjonskurset er obligatorisk for SULT-terapeuter.

Arbeidsform.
Det legges opp til en arbeidsform med mye egenaktivitet og interaksjon med og mellom deltakerne. Det veksles mellom plenum og arbeid i gruppe.

09.00–10.00 Plenum 1 – forelesning og diskusjon
10.00–12.00 Kombinasjon av plenum og gruppearbeid (veiledning, video, rollespill)
12.00–12.45 Lunsj
12.45–14.00 Plenum 2 – forelesning og diskusjon
14.15–15.30 Gruppearbeid (veiledning, video, rollespill)
15.30–16.00 Plenum 3 – oppsummering og diskusjon

Kursets innhold

Torsdag 17. september 2020.
Teori, behandling, diagnostisering, utredning og behandlingsmodeller.

Før lunsj
Hvordan forstå spiseforstyrrelser?
– Å forstå gjennom å beskrive.
– Teoretiske modeller / Villa SULT-modellen.
– Multifaktorielle modeller.

Hvordan genetikk, biologi, psykologi og kulturelle faktorer samspiller
– Det interpersonlige perspektivet: Familier og søsken.
– Spiseforstyrrelser som selv-forstyrrelser.
– Kliniske eksempler.

Etter lunsj
Kunnskaper og ferdigheter om effektive og virksomme behandlingsformer for spiseforstyrrelser:
– Evidensbasert behandling.
– Utredning, også somatisk tilstand og ernæringssituasjon.
– Diagnostikk, komorbiditet og utredning. Epidemiologi, forløp og prognoser.
– Kliniske vurderinger.

Fredag 18. september 2020.
Allianser: Et innenifra blikk på virksomme faktorer i terapi.
Symptomrettet arbeid og viktige endringsfaktorer.

Før lunsj
Spesifikke utfordringer i arbeid med spiseforstyrrelser:

– Hvordan etablere terapeutisk allianse og felles forståelse for problemene?
– Ambivalens og motivasjon for endring.
– Symptomrettet arbeid.

Etter lunsj
Innenfra-perspektivet: Pasienter og foreldres erfaringer.
Samtaler med tidligere pasienter og familier.

Psykoedukasjon – eksempler og demonstrasjon.

Lørdag 19. september 2020.
Terapeuten som viktig endringsfaktor. Familiearbeid, foreldrearbeid og søsken

Før lunsj
Oss behandlere. Terapeutfaktorer.
Behandlingens kompleksitet. Hvilken metode for hvem og når?

Etter lunsj:
Spiseforstyrrelser rammer hele familien: Arbeid med system, familie og nettverk.
Hvordan møte familie og andre nære?

Praktisk informasjon / påmelding.
Sted: Frogner Kino / Villa SULT, Kruses gate 8, Oslo.
Deltakeravgift: Kr 6 600. Prisen inkluderer lunsj alle kursdagene.
Lærere: Professor Finn Skårderud, psykologspesialist Bente Sommerfeldt, familieterapeut
Per Erik Ristvedt, klinisk ernæringsfysiolog Hanne Lessner, psykologspesialist /phD Margrethe Halvorsen og psykologspesialist/phD Kjersti Gulliksen.

Tider: Torsdag 17. september og fredag 18. september fra kl. 09–16, lørdag 19. september fra kl. 09–14.

Godkjenninger: Kurset er godkjent som 16 timers valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning og som 16 timers vedlikeholdsaktivitet av Norsk psykologforening.

Påmelding: Send e-post til post@villasult.no
Merk e-posten: Påmelding SULT-utdannelsen-introduksjonskurs.
Begrenset antall plasser.

Betingelser for påmeldingen.
I disse koronatider er det mulig å reservere plass uten at det er en bindende påmelding. Kurset faktureres når vi vet at det blir avholdt.
Etter fakturering er avbestillingsgebyret er kr 500 hvis ikke annet er avtalt. Avbestillingsfristen er inntil fire uker før kursstart. Når det er mindre enn fire uker til kursstart, kan du kun endre navn på deltaker dersom du finner en erstatter. Vi refunderer dessverre ikke deltageravgiften ved sykdomsforfall.

Jeg vil delta