Foreldrehjelpen - Oppstart av ny gruppe.

Foreldrehjelpen er et gruppebasert program for foreldre til barn med spiseforstyrrelser. Kurset bidrar til å styrke tryggheten i foreldrerollen, og tematiserer hvordan du kan forstå og møte spiseforstyrrelser på en god måte hos ditt barn.

Foreldrehjelpen – Et gruppebasert program for foreldre til barn med spiseforstyrrelser.

Familien spiller en viktig rolle i endringsarbeidet knyttet til mennesker som strever med spiseforstyrrelser. Å være forelder til en med spiseforstyrrelser kan være svært utfordrende og krevende. Ofte er det slik at når en i familien er syk, rammer det også resten av familien.

Foreldrehjelpen bidrar til å styrke tryggheten i foreldrerollen, og tematiserer hvordan du kan forstå og møte spiseforstyrrelser på en god måte hos ditt barn. Gjennom kurset vil du som forelder øke kunnskapen din om spiseforstyrrelser, skadevirkninger, årsaker og opprettholdende faktorer. Videre vil vi styrke ferdighetene dine i å møte ulike typer fenomener som er knyttet til spiseforstyrret atferd. Kursets formål er å gi dere som foreldre redskaper til hvordan dere kan passer på dere selv og blir bedre til å takle hverdagen sammen med en som strever med spiseforstyrrelse.

Tilbudet vil bestå av en lukket gruppe med opptil tjue deltakere. Kurset vil omfatte 5 ettermiddagssamlinger over et halvt år og ledes av to foreldre med personlig erfaring som pårørende, i samarbeid med en fagperson fra Villa SULT. Hver samling kombinerer undervisning og gruppearbeid med drøfting av egne erfaringer og konkrete diskusjonsøvelser med forskjellig tema fra gang til gang.

Tidspunkt: 5 samlinger på følgende datoer i 2022: 18. januar, 15. februar, 15. mars, 19. april og 24. mai.
Alle samlinger er fra klokken 17.00–20.00.

Sted: Villa SULT, Kruses gate 8 i Oslo.

Samling 1: Hvordan forstå og hvordan møte personer som strever med spiseforstyrrelser? Hva kan påvirke, utløse og vedlikeholde en spiseforstyrrelse?

Samling 2: Når spiseforstyrrelsen flytter inn. Hvordan rammes jeg/vi? Bevisstgjøring og arbeid omkring rollen som pårørende.

Samling 3: Følelser og motivasjon. Hva trengs når og hvordan? Om hverdagshåp og grunnhåp. Gi tro på at det finnes en vei ut av spiseforstyrrelsen.

Samling 4: Foreldre som rollemodeller. Foreldrenes kontroll på områder i forhold til den som strever med spiseforstyrrelse. Hvordan støtte den som strever med spiseforstyrrelse og ikke selve spiseforstyrrelsen?

Samling 5: Kommunikasjon i familien. Fokus fra problemer til løsninger. Fokus på verdier og ressurser. Oppsummering.

Hvem er kurset for? Kurset er egnet for foreldre som kommer alene eller som par. Formen på kurset innebærer mye egenaktivitet og interaksjon mellom deltakerne. Det veksles mellom plenum og gruppearbeid. Her kan deltakerne dele og diskutere egne erfaringer, for eksempel utfordrende situasjoner og dilemmaer på hjemmebane.

Kursholdere: Det vil være to kursholdere pr samling. På noen av samlingen vil også fagpersoner fra Villa SULT bidra.

Kursavgift/påmelding:
Kr 1 250 per person for 5 samlinger.  Kursavgiften inkluderer kursmateriell og enkel bevertning. Beløpet faktureres ved påmelding. For spørsmål eller påmelding send e-post til  post@villasult.no. Begrenset antall plasser. Påmeldingen er bindende.

Villa SULT har utviklet Foreldrehjelpen i samarbeid med Rådet for psykisk helse, i et prosjekt støttet av Stiftelsen Dam i perioden 2017-2019. Gjennomføring av gruppeprogrammet er gjort mulig av Stiftelsen Kaare Berg.

Jeg vil delta