Bli med i SULT Skriv høsten 2023

I samarbeid med Janne Aasebø Johnsen arrangerer vi skrivekurs. Her ønsker vi å inspirere deg til skriving og leking med tekst og at du skal få spillerom til å finne din egen stemme. Kan alt bli litteratur? Kan skriving være terapi? Hvordan flytte tekst fra seg selv og ut? Hva er en triggende tekst og hvordan håndtere den?

Meld deg på SULT Skriv!

Kan alt bli litteratur? Kan skriving være terapi? Hvordan flytte tekst fra seg selv og ut? Hva er en triggende tekst og hvordan håndtere den?
 
I samarbeid med forfatter og dramatiker Janne Aasebø Johnsen arrangerer vi skrivekurs på Villa SULT. Skrivekurset går over seks samlinger og som deltaker på SULT Skriv vil du få innblikk i prosessen fra idé til ferdig tekst. Du vil få tips, råd og lekende innfallsvinkler til egen skriving. Du skal få spillerom til å finne din egen stemme og bli kjent med ulike sjangeruttrykk.
 
På første samling vil du få utdelt en fin skrivebok og en god penn.
Kurset ledes av Janne Aasebø Johnsen som er rektor på institusjonsskolen på Sanderud psykiatriske sykehus, forfatter, dramatiker og forlegger. Siden 2004 har hun gitt ut 55 bøker for barn og unge, 13 skuespill og 13 bøker på eget forslag. Hun er aktiv i amatørteaterbevegelsen og fast dramatiker for integreringsprosjektet «Kulturhjerte» på Lillehammer. Hun har hatt utallige skrivekurs for barn, unge og voksne de siste 20 årene. 
 
Begrenset antall deltakere. Førstmann til mølla…
 
Tid: 6 samlinger mandager kl. 18.00 – 20.00 på følgende datoer:
13. november, 11. desember, 15. januar, 29. januar, 12. februar og 26. februar.
Sted: Villa SULT, Kruses gate 8, Oslo
Deltakeravgift: kr 400, – som faktureres ved påmelding.
Påmelding: send til post@villasult.no innen 1. november 2023.
Tusen takk til AKO Foundation som gjør dette tilbudet mulig. 

Jeg vil delta