ÅPEN LUNSJ hver mandag

Et tilbud for pasienter, familier, fagpersoner og samarbeidspartnere hver mandag kl. 12 -13.

Dette er et tilbud for «alle» og hvor alle er velkommen; det vil si pasienter, familier, fagpersoner og samarbeidspartnere.

Tid: Hver mandag mellom 1200-1300.

Vi serverer suppe og godt brød.

Ingen påmelding. Tilbudet er gratis. Det er bare å møte opp!

Tusen takk til Braastadstiftelsen som støtter dette tiltaket økonomisk.

 

Jeg vil delta