Internasjonal tenketank

En sentral ambisjon er altså å drive metodeutvikling, både med tanke på terapi, forebyggelse og tidlige intervensjoner. Vi har knyttet til oss noen av verdens fremste fagfolk. Av praktiske årsaker har vi valgt eksperter basert i England.Disse deltar:

Professor Peter Fonagy, London. Han er i dag en av verdens mest profilerte psykologer og forskere. Han er direktør for Anna Freud Centre. Vi har allerede et nært samarbeid med ham, blant annet gjennom felles forfatterskap og forskning.

Professor Hubert Lacey, London. Han er en internasjonal nestor i spiseforstyrrelser. Vi har et mangeårig og nært samarbeid, blant annet ved at vi bidrar til å utdanne personalet i hans kliniske virksomheter i England. Etter å ha ledet offentlige institusjoner i fire tiår, er han i dag involvert i utviklingen av private virksomheter for spiseforstyrrelser i Birmingham.

Psykolog Rachel Bryant-Waugh, London. Hun er også nestor i faget med særlig vekt på barn, unge og familier. Hun leder i dag en avdeling ved Great Ormond Street for Children.

Psykiater Paul Robinson, London. Lang erfaring både som forsker, behandler og underviser. Blant annet skrevet bok om SEED, Severe and enduring eating disorders, altså de som sliter årevis med å bli bedre. Medforfatter av behandlingsprogram for mentaliseringsbasert terapi for spiseforstyrrelser og vår samarbeidspartner i utvikling av utdannelse i psykoterapi for spiseforstyrrelser ved Anna Freud Centre.

Psykiater Karl Michael ”Eia” Asen, London. En tysk-engelsk pioner i familieterapi. I dag ansatt ved Anna Freud Centre. Medforfatter og medansvarlig for utdannelse i familieterapi.

Susan Ringwood, Norwich. Leder av den britiske selvhjelpsorganisasjon BEAT, Beat eating disorders.