Om vårt kartleggingssystem - Check ware

Vi ønsker å bli bedre og øke kvaliteten ved behandling av mennesker med spiseforstyrrelser.

Det er et vedvarende behov for utvikling av bedre metoder for hjelp og psykoterapi. Vi har derfor tatt i bruk webtjenesten CheckWare til kartlegging av pasienters helsetilstand og erfaringer.

Vi vil bruke kartlegginger for evaluering av egne behandlingsprogrammer og aktiviteter. Ved hjelp av webtjenesten vil vi kunne følge opp hver enkelt pasient, automatisere datainnsmaling til forskning, samt måle behandlingseffekt og pasienttilfredshet. Et webbasert kartleggingsystem vil hjelpe oss til å kunne skreddersy behandlingsprogrammer til personer med spiseforstyrrelser.

Hvorfor? Vi ønsker å bli bedre og øke kvaliteten ved behandling av mennesker med spiseforstyrrelser. Vi kan følge utviklingen av din tilstand på en sikker og trygg måte. Webtjenesten ivaretar ditt behov for konfidensialitet. Det sparer tid og fører til raskere utredningen og diagnostikk. Dette vil gi oss mer tid til behandling.

Hva? Det er både generelle spørsmål om din bakgrunn og helsetilstand og spørsmål som er spesielt for dine problemer rundt mat, kropp og vekt.

Når? I forbindelse med oppstart av behandling, en eller flere ganger under behandling og som en kontroll etter behandling.

LOGG INN for BEHANDLER