Priser

Førstegangssamtale (60 min): 1300 kroner.
Enkelttime (45 minutter): 1100 kroner
Familiesamtale (60 minutter, en behandler): 1300 kroner
Rask Respons per konsultasjon med to terapeuter (90 minutter): 2500 kroner
SULT-kurset (4 gruppesamlinger og 1 individuell oppsummeringssamtale): 2300 kroner

Andre aktiviteter: Priser annonseres separat.
– Rideterapi
– Musikkterapi
– Klatring
– Skrivegruppe

Betaling:Det betales etter hver time hvis ikke annet er avtalt. Kortautomat er tilgjengelig. Ved bruk av faktura tilkommer et fakturagebyr på kr 50,-. Ved evt purring tilkommer ytterligere kr 50,- i purregebyr.

Forsikring kan dekke behandling. Er du medlem av et idrettslag tilsluttet Norges idrettsforbund har du muligheter for å få dekket utgifter til utredning og behandling av idrettens egen forsikringsordning. Les mer om dette her. Behandlingsforsikringer dekker vanligvis ti timer hos psykolog. Sjekk ut med din forsikringsavtale.

Avbestilling: Kansellering av time sendes pr. mail eller sms til behandler senest 48 timer før bestilt time for å unngå å bli belastet for timen.