Pilotprosjekt gir bedre psykisk helsehjelp for barn og unge i barnevernet

Bedre psykisk helsehjelp for barn og unge i barnevernet er høyaktuelt og bredt etterspurt. Villa SULT og Aleris har i snart et år samarbeidet om å tette gapet mellom psykiatri og barnevern i barnevernsinstitusjoner. De første erfaringene fra pilotprosjektet presenteres tirsdag 15. august under Arendalsuka. 

– Gjennom dette pilotsamarbeidet har vi fått og får verdifulle erfaringer om hva som må til for å sørge for tidlig innsats og bedre samarbeid på tvers av barnevernstjenesten og spesialisthelsetjenesten, sier professor i psykiatri og grunnlegger av Villa SULT, Finn Skårderud.

Aleris og Villa SULT har siden 2016 samarbeidet om nettopp å bedre det psykiske helsetilbudet for barn i barnevernet gjennom kompetanseheving av medarbeidere, faglige standarder og studier. To barnevernsinstitusjoner i Aleris har nå spisskompetanse på dette. Fokus er hvordan forstå og møte spiseforstyrrelser og beslektede fenomener omkring kropp, ernæring og selvskade. Samarbeidsprosjektet går fra 2016-2018.

– Samarbeidet gir også et viktig innblikk i hva som trengs for å lage den tilpassede barnevernsinstitusjonen som kombinerer psykiatri og barnevern og som nå etterspørres fra flere hold, sier Erik Sandøy i Aleris Omsorg Norge.

Tirsdag 15. august presenterer Finn Skårderud og Bente Sommerfeldt fra Villa SULT erfaringer fra pilotsamarbeidet med Aleris’ barnevernsinstitusjoner. Seminaret omhandler hvordan man best kan kombinere psykiatri og barnevern på en måte som gir barn og unge i barnevernet et bedre behandlingstilbud.

Frokostseminaret MIND THE GAP! Bedre psykisk helsehjelp for barn og unge i barnevernet finner sted tirsdag 15. august klokken 9:00-10:00, Havnegaten 2, Arendal, og er åpent for alle. Se link til seminaret her: https://www.arendalsuka.no/event/user-view/4644

Om samarbeidet mellom Aleris og Villa SULT 

Mange barn og unge som er under barnevernets omsorg har spiseforstyrrelser eller liknende problematikk. Disse trenger hjelp fra ulike instanser, og mange mottar i dag et fragmentert tilbud i spesialisthelsetjenesten og barnevernet. Det finnes også få barneverninstitusjoner med tilstrekkelig kompetanse til å kunne gi et fullverdig tilbud til disse ungdommene. Aleris Barnevern og Villa SULT/Institutt for spiseforstyrrelser inngikk i 2016 derfor et langsiktig samarbeid for å bedre tilbudet til barn og unge i barnevernet med spiseforstyrrelser og liknende problematikk. Samarbeidet fremmer spesialisert miljøterapeutisk behandling med høyt faglig nivå i arbeid med barn og unge som strever med spiseforstyrrelser og liknende problematikk.