NYTT opplag av boken Sterk/svak: Håndboken om spiseforstyrrelser

Finn Skårderud sin bok: Sterk/svak: Håndboken om spiseforstyrrelser kommer nå i nytt opplag.

Dette er en håndbok som gir en grundig og lettfattelig innføring i og kunnskap om spiseforstyrrelser. Boken er en praktisk veileder i holdning og handling. Den formidler kunnskap om det spesielle ved spiseforstyrrelser, men viser også at bak det spesielle skjuler det seg allmennmenneskelige temaer som savn, sinne og skam. Boken retter seg mot de som lider av spiseforstyrrelser, og likeledes til foreldre, kjærester, ektefeller og venner og til alle som kan defineres som behandlere og hjelpere.

http://www.aschehoug.no/nettbutikk/sterk-svak-aco.html