Kreativ administrativ leder søkes!

KORT OM VILLA SULT

Stiftelsen Institutt for Spiseforstyrrelser ble etablert som ideell stiftelse i 2014. Instituttet er en rammeorganisasjon for behandling, forskning, undervisning og kultur. Stiftelsen skal også være en del av den offentlige debatten om barns- og unges psykiske helse. Det søkes nå om en KREATIV ADMINISTRATIV LEDER for å bringe Instituttet inn i ny etappe. 

OM STILLINGEN

Stiftelsen Institutt for spiseforstyrrelser, Villa SULT søker en person i 100 % fast stilling.

SENTRALE ARBEIDSOPPGAVER

– Sentral i utviklingen av instituttets profil og innhold.

– Å etablere samarbeid og knytte nettverk med lokale, nasjonale og internasjonale aktører.

– Profilering og markedsføring av virksomhetene.

– Daglig drift av huset.

– Økonomistyring.

– Fortløpende søke om finansiell støtte fra private, fond, stiftelser og offentlige instanser.

KVALIFIKASJONER

– Utdanning på høyskole-/universitetsnivå.

– Erfaring fra prosjektledelse og prosjektutvikling.

– Forståelse for privat gründervirksomhet.

PERSONLIGE EGENSKAPER

– Du er en samlende og tydelig person med engasjement og visjoner for instituttet.

– Nytenkende og som har interesse for prosjektutvikling og prosjektledelse.

– Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

VI TILBYR

– 100 % stilling. Oppstart etter avtale.

– Lønn etter avtale.

– Fleksibel arbeidstid (kvelds og noe helgearbeid må påregnes).

Søknad med CV og digitale kopier av relevante vitnemål og attester sendes til Finn Skårderud, epost-adresse finn@skarderud.no.

Søknadsfristen er 15. januar 2018.