Foreldrekurs

Villa SULT tilbyr kurs over to ganger for å bidra til å styrke trygghet i foreldrerollen, og tematisere hvordan man kan forstå og møte spiseforstyrrelser på en god måte hos sitt barn. Gjennom kurset vil deltakerne øke kunnskapen sin om spiseforstyrrelser, skadevirkninger, årsaker og opprettholdende faktorer. Videre vil vi ha fokus på å styrke ferdighetene i å møte ulike typer fenomener som er knyttet til spiseforstyrret atferd.

Kurset har plass til opptil 20 deltakere, og er egnet både for foreldre som kommer alene eller for foreldrepar som kommer sammen. Formen på kurset innebærer mye egenaktivitet og interaksjon mellom deltakerne. Det veksles mellom plenum og to mindre grupper som ledes av hver sin terapeut. Her kan deltakerne dele og diskutere egne erfaringer, for eksempel utfordrende situasjoner og dilemmaer på hjemmebane.

Kursholdere: Det vil være to kursholdere per kurs.

Ønsker du mer informasjon om kurset, så ta kontakt med oss på mail post@spiseforstyrrelser.no.