Foreldrehjelpen

Rollen som pårørende er belastende. Når en rammes av en sykdom, så rammes hele familien. Våren 2020 starter vi opp en ny gruppe i Foreldrehjelpen. Formålet med gruppetilbudet er å gi pårørende redskaper til hvordan de passer på seg selv og blir bedre til å takle hverdagen sammen med en som strever med spiseforstyrrelse. Tilbudet vil bestå av en lukket gruppe med opptil femten deltakere. Kurset vil omfatte 6 sesjoner over en seksmåneders periode, ledet av foreldre med personlig erfaring som pårørende. Hver samling kombinerer undervisning og smågruppearbeid med drøfting av egne erfaringer og konkrete diskusjonsøvelser med forskjellig tema fra gang til gang.

Temaer som vil bli berørt er blant annet:
 • Hvordan forstå og møte spiseforstyrrelser?
 • Hva kan påvirke, utløse og vedlikeholde en spiseforstyrrelse?
 • Når spiseforstyrrelsen flytter inn: Hvordan rammes jeg/vi?
 • Arbeid med rollen som pårørende.
 • Foreldre som rollemodeller. Foreldrenes kontroll på områder i forhold til den som strever med spiseforstyrrelse.
 • Hvordan støtte den som strever med spiseforstyrrelse og ikke selve spiseforstyrrelsen?
 • Verdier og ressurser i familien.
 • Kommunikasjon i familien.
 • Motivasjon og følelser. Hva trenger foreldre i de ulike fasene?
 • Hvordan inngår man avtaler?
 • Fokus fra problemer til løsninger.
 • Om hverdagshåp og grunnhåp. Gi tro på at det finnes en vei ut av spiseforstyrrelsen.
 • Ansvar uten skyld og skam.
 • Maten og dens betydning, spiseatferd.
 • Frustrasjoner, manglende hjelp, klage og ankemuligheter.