Foreldrehjelpen. Workshop 11. og 12. oktober

Vi vil ha foreldrene opp på hesten igjen! Når en rammes av en sykdom, så rammes hele familien. Vi arrangerte en workshop sammen med 20 foreldre for å begynne på prosjektet ”foreldrehjelpen”, et gruppetilbud for foreldre til barn med spiseforstyrrelser.

Barna var i alder 10-25 og både jenter og gutter. Noen var i tøffe faser, andre hadde barn som var friske. Workshopen ble en nyttig arena hvor vi fant mer ut av og diskuterte viktige problemstillinger og spesifikke temaer som opptar foreldre, hva foreldre trenger i ulike faser når et barn er rammet av en spiseforstyrrelse, og ikke minst hva foreldre trenger og ønsker for å bevare egen foreldrekompetanser. I to intense og lærerike dager sammen med en av Danmarks aller beste ressursperson for foreldre og pårørende arbeid, Dorte Nilsen ble det arbeidet med å bevisstgjøre foreldre på egne roller. Vi arbeidet med ”rollen som pårørende”, ”rolle” i den betydning at man blir plassert i ulike roller som følge av situasjoner. Pårørende har ofte en rekke forskjellige roller. Den pårørende kan lide sammen med den som strever. De pårørende er samarbeidspartnere i behandlingen, og ofte må de ta på seg rollen som advokat. Hva trenger jeg og vi i de ulike fasene og rollene ble det arbeidet mye med. Målet med workshopen er å lage et foreldreprogram som gi foreldrene hjelp til å kunne påvirke hvordan man har det i større grad igjen. Og husk på at foreldre er viktige støttespillere, men skal ikke nødvendigvis spille selve kampen!