Foreldrehjelpen

– et gruppetilbud til foreldre med barn som strever med mat og kropp.

Vi er godt i gang med grupper i Villa SULT. Prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen og vil munne ut i to manualer til hjelp til foreldre.

Rollen som pårørende er belastende. Når en rammes av en sykdom, så rammes hele familien. Våren 2018 startes to grupper; en til foreldre med barn med overspisingsproblematikk og en til foreldre med barn som strever med anoreksia nervosa og/eller bulimia nervosa. Formålet med gruppetilbudene er å gi pårørende redskaper til hvordan de passer på seg selv og blir bedre til å takle hverdagen sammen med en som strever med spiseforstyrrelse.

Tilbudet vil bestå av en lukket gruppe med opptil femten deltakere. De to gruppene vil omfatte 6 sesjoner over en seksmåneders periode, ledet av en med personlig erfaring som pårørende. Hver samling kombinerer undervisning og smågruppearbeid med drøfting av egne erfaringer og konkrete diskusjonsøvelser med forskjellig tema fra gang til gang.