NYTT! Gratis Foreldrekurs 27. og 28.november 2018

– et gruppetilbud til foreldre med barn som strever overspising

Rollen som pårørende er belastende. «Foreldrehjelpen» er et kurs for foreldre til barn med overspisingsproblematikk. Her kan foreldre, under veiledning av dyktige fagfolk, dele tanker og opplevelser med andre foreldre i samme situasjon.

Kurset vil omhandle

  1. Hvordan forstå og møte spiseforstyrrelser?
  2. Når spiseforstyrrelsen flytter inn. Hvordan rammes foreldre?
  3. Hvordan kan samspillet i familien bli bedre, både mellom den unge og foreldrene, men også samspillet med omverdenen?
  4. Hva trengs og hva hjelper?
  5. Innlegg fra Dorte Nielsen, Danmark. Hun deler sine erfaringer fra foreldregrupper til barn med overspisingsproblematikk.

Når og hvor
27. og 28. november kl. 16.00 – 20.00, Villa SULT, Kruses gate 8, Oslo.

Kursholdere
Professor Finn Skårderud, psykologspesialist Bente Sommerfeldt og pårørende Dorte Nielsen.

For hvem?
Foreldrehjelpen er relevant for foreldre til barn med overspisingsproblematikk som trenger hjelp, støtte og kompetanse.

Påmelding
Kurset er gratis. Påmelding på e-post til post@spiseforstyrrelser.no. Påmeldingsfrist 22. november.