Eating disorders in multicultural settings. Konferanse i Vilnius 7.-9. september 2017

7.-9. september tar for første gang en internasjonal konferanse om spiseforstyrrelser plass i tidligere sovjet. Vilnius meeting of the European Council for Eating Disorders samler spesialister fra hele Europa, for å dele av sine kunnskaper, diskutere og debattere nye metoder – og for å møte profesjonelle fra en del av verden der tjenester er enten […]

7.-9. september tar for første gang en internasjonal konferanse om spiseforstyrrelser plass i tidligere sovjet. Vilnius meeting of the European Council for Eating Disorders samler spesialister fra hele Europa, for å dele av sine kunnskaper, diskutere og debattere nye metoder – og for å møte profesjonelle fra en del av verden der tjenester er enten underutviklet eller fullstendig fraværende.

Hovedtema for konferansen er «spiseforstyrrelser i multikulturelle settinger» – et veldig viktig tema i en multietnisk og globalisert verden, der fagfolk utfordres til å ta en rekke sosiokulturelle aspekter i betraktning når de skal tilby riktig behandling.

Finn Skårderud sitter i den vitenskapelige komiteen for konferansen, med et program som lover å være en spennende kombinasjon av økter i plenum, workshops og symposier, debatter og visning av den ferske nederlandske filmen «Eva wants to live».

Lyst til å delta? Trykk her for mer informasjon og registrering.