DROP-IN hver mandag 16-18 og onsdag 9-11.

Drop-in er et lavterskeltilbud for råd og veiledning for spiseforstyrrelser og avklaring av eventuelle behandlingsbehov. Tilbudet kan benyttes på egne vegne eller av nærstående.

Drop-in er et lavterskeltilbud for råd og veiledning for spiseforstyrrelser og avklaring av eventuelle behandlingsbehov. Tilbudet kan benyttes på egne vegne eller av nærstående.

Drop-in er et lavterskeltilbud for råd og veiledning for spiseforstyrrelser. Vi ønsker gjennom dette å bidra til å avklare eventuelle videre behandlingsbehov og veilede til rett hjelpeinstans. Det gis kun én drop-in time, da dette tilbudet skal ha en avklarende karakter. Tilbudet kan benyttes på egne vegne eller av nærstående. Takket være økonomisk støtte fra Eckbo legat er Drop in-tilbudet gratis.

Tid: Hver mandag mellom 16-18 og hver onsdag mellom 0900-1100.
Sted: Møt opp i Krusesgate 8.
Ingen påmelding.

Det er ingen drop-in i sommerferien mellom 4. juli og 2. august.
Første drop-in i høst er mandag 5. august.