Drop-in hver onsdag kl. 9-11. Et gratis tilbud støttet av Eckbos legat

Dette er et lavterskeltilbud for råd og veiledning for spiseforstyrrelser. Beregnet for pasienter og/eller pårørende.

Vi ønsker gjennom dette å bidra til å avklare eventuelle videre behandlingsbehov og veilede til rett hjelpeinstans. Det gis kun én drop-in time, da dette tilbudet skal ha en avklarende karakter. Tilbudet kan benyttes på egne vegne eller av nærstående.Takket være økonomisk støtte fra Eckbo legat er Drop in-tilbudet gratis.

Tid: Hver onsdag mellom 0900-1100. 

Sted: Møt opp i Krusesgate 8.

Ingen påmelding – først til mølla prinsippet.