Åpen kveld 17.november klokken 18-20

Tilgjengelighet til informasjon er viktig. Som en del av vårt faste program vil vi i Villa SULT ha åpne kvelder.

Vi arrangerer igjen en åpen kveld 17.november 2015 klokken 18.00-20.00. Deltakelse er gratis. Det har vært bredspektret forsamlinger fra folk med egne plager, foreldre, besteforeldre, representatanter fra selvhjelpsorganisasjonene IKS, ROS og LMS, NAV, ungdomsskoler mm.

I løpet av et par timer vil vi dele med gjestene noe av vår kunnskap og forståelser av spiseforstyrrelser, si noe om behandling, og hva vi selv kan tilby. Slike kvelder er mest beregnet på personer som selv streber med slike problemer, familie, kjærester og venner. Men vi er sikre på at fagfolk også vil finne mye nyttig.

 

Send oss en mail til post@spiseforstyrrelser.no om du/dere ønsker å delta.