Åpen lunsj

Dette er et tilbud for ”alle”, det vil si pasienter, familier, fagpersoner og samarbeidspartnere.

Tid: Hver onsdag mellom 1200-1300 utenom skoleferie.
Ingen påmelding.