Villa SULT-utdannelsen 2018

Villa SULT- utdannelsen er en utdannelse i psykoterapi for spiseforstyrrelser. Utdannelsen er en innføring i både teori og praksis for vårt behandlingsprogram.

Fremste læringsmål er at deltakerne erverver seg bedre kliniske ferdigheter i arbeid med pasienter med spiseforstyrrelser. Sekundært læringsmål er teoretisk forståelse av spiseforstyrrelser. Det gir en grundig innføring i måter å forstå spiseforstyrrelser på, grunnleggende kunnskap om hva som kjennetegner vår egen behandlingsmodell og praktisk trening i å kunne forstå pasienter med spiseforstyrrelser og interventere hensiktsmessig.

Arbeidsform: Utdannelsen består av fem månedlige heldagssamlinger over ett semester. Deltakerantallet er opptil 25 personer. Det legges opp til en arbeidsform med egenaktivitet og interaksjon mellom deltakerne. Det veksles mellom undervisning i plenum, smågrupper med stor vekt på ferdighetstrening og klinisk veiledning. Alle deltakere på drive en form for terapi med personer med spiseforstyrrelser.

Målgruppe: Utdannelsen retter seg mot helsepersonell som arbeider klinisk med spiseforstyrrelser, både voksne, familier, barn og unge. Utdannelsen egner seg også for de som ønsker å lære mer om spiseforstyrrelser. 

Kursholdere: Professor Finn Skårderud, psykologspesialist Bente Sommerfeldt, psykologspesialist Kari Graver og familieterapeut Per Erik Ristvedt.

Tid og sted: Kurset består av fem månedlige heldagssamlinger (0900-1600) på torsdager over ett semester. Alle samlingene vil bli holdt i våre lokaler i Kruses gate 8, Oslo.

Datoer: 
Samling 1: 18.oktober 2018
Samling 2: 15.november 2018
Samling 3: 6.desember 2018
Samling 4: 24.januar 2019
Samling 5: 7.februar 2019


Kursavgift: 17 000 NOK. Inkludert i prisen er undervisning, fagmateriell, lunsj og kaffe.

Betingelser for påmelding: Vi har bindende påmelding.
Avbestillingsgebyret er 500 NOK hvis ikke annet er oppgitt.
Avbestillingsfristen er inntil fire uker før kursstart, hvis ikke annet er oppgitt.
Når det er mindre enn fire uker til kursstart kan man kun endre navn på deltaker dersom man finner en erstatter. Vi refunderer dessverre ikke ved sykdom.
Antall deltakere: 25 personer

Utdannelsen er godkjent som 35 timers vedlikeholdsaktivitet hos Psykologforeningen og hos Norsk sykepleierforbund. Utdannelsen er også godkjent med 35 timer for spesialistenes etterutdanning av Norsk Legeforening. 

Påmelding via post@spiseforstyrrelser.no

Ved påmelding, oppgi;
Navn
Adresse
Telefon
Epost-adresse
Fakturaadresse

Jeg vil delta