Villa SULT-utdannelsen

Villa SULT- utdannelsen er en utdannelse i psykoterapi for spiseforstyrrelser. Utdannelsen er en innføring i både teori og praksis. Dette er innføring i vårt eget behandlingsprogram hvor man også kan bli sertifisert som terapeut, og med dette kan inngå i vår pool av samarbeidspartnere.

Fremste læringsmål er at deltakerne erverver seg bedre kliniske ferdigheter i arbeid med pasienter med spiseforstyrrelser. Sekundært læringsmål er teoretisk forståelse av spiseforstyrrelser. Det gir en grundig innføring i måter å forstå spiseforstyrrelser på, grunnleggende kunnskap om hva som kjennetegner vår egen behandlingsmodell og praktisk trening i å kunne forstå pasienter med spiseforstyrrelser og interventere hensiktsmessig.

Arbeidsform: Utdannelsen består av fem månedlige heldagssamlinger over ett semester. Deltakerantallet er opptil 25 personer. Det legges opp til en arbeidsform med egenaktivitet og interaksjon mellom deltakerne. Det veksles mellom undervisning i plenum, smågrupper med stor vekt på ferdighetstrening og klinisk veiledning. Alle deltakere på drive en form for terapi med personer med spiseforstyrrelser.

Målgruppe: Utdannelsen retter seg mot helsepersonell som arbeider klinisk med spiseforstyrrelser, både voksne, familier, barn og unge. Utdannelsen egner seg også for de som ønsker å lære mer om spiseforstyrrelser. 

Kursholdere: Professor Finn Skårderud, psykologspesialist Bente Sommerfeldt, psykologspesialist Kari Graver og familieterapeut Per Erik Ristvedt.

Tid og sted: Kurset består av fem månedlige heldagssamlinger (0900-1600) på torsdager over ett semester. Alle samlingene vil bli holdt i våre lokaler i Kruses gate 8, Oslo.

Datoer:
Samling 1: 17.august 2017
Samling 2: 21.september 2017
Samling 3: 19.oktober 2017
Samling 4: 16.november 2017
Samling 5: 14.desember 2017


Kursavgift: 17 000 NOK. Inkludert i prisen er undervisning, fagmateriell, lunsj og kaffe.

Antall deltakere: 20 personer

Utdannelsen er godkjent som 35 timers fritt spesialkurs og 35 timers vedlikeholdsaktivitet hos Psykologforeningen og hos Norsk sykepleierforbund. Det er søkt godkjennelse hos Den norske legeforening.

Jeg vil delta