Villa SULT-utdannelsen 2018

Villa SULT- utdannelsen er en utdannelse i psykoterapi for spiseforstyrrelser. Utdannelsen er en innføring i både teori og praksis for vårt behandlingsprogram.

Fremste læringsmål er at deltakerne erverver seg bedre kliniske ferdigheter i arbeid med pasienter med spiseforstyrrelser. Sekundært læringsmål er teoretisk forståelse av spiseforstyrrelser. Det gir en grundig innføring i måter å forstå spiseforstyrrelser på, grunnleggende kunnskap om hva som kjennetegner vår egen behandlingsmodell og praktisk trening i å kunne forstå pasienter med spiseforstyrrelser og interventere hensiktsmessig.

Arbeidsform: Utdannelsen består av fem månedlige heldagssamlinger over ett semester. Deltakerantallet er opptil 25 personer. Det legges opp til en arbeidsform med egenaktivitet og interaksjon mellom deltakerne. Det veksles mellom undervisning i plenum, smågrupper med stor vekt på ferdighetstrening og klinisk veiledning. Alle deltakere på drive en form for terapi med personer med spiseforstyrrelser.

Målgruppe: Utdannelsen retter seg mot helsepersonell som arbeider klinisk med spiseforstyrrelser, både voksne, familier, barn og unge. Utdannelsen egner seg også for de som ønsker å lære mer om spiseforstyrrelser. 

Kursholdere: Professor Finn Skårderud, psykologspesialist Bente Sommerfeldt, psykologspesialist Kari Graver og familieterapeut Per Erik Ristvedt.

Tid og sted: Kurset består av fem månedlige heldagssamlinger (0900-1600) på torsdager over ett semester. Alle samlingene vil bli holdt i våre lokaler i Kruses gate 8, Oslo.

Datoer:
Samling 1: 30.august 2018
Samling 2: 27.september 2018
Samling 3: 18.oktober 2018
Samling 4: 15.november 2018
Samling 5: 6.desember 2018


Kursavgift: 17 000 NOK. Inkludert i prisen er undervisning, fagmateriell, lunsj og kaffe.

Antall deltakere: 25 personer

Utdannelsen er godkjent som 35 timers vedlikeholdsaktivitet hos Psykologforeningen og hos Norsk sykepleierforbund. Utdannelsen er også godkjent med 35 timer for spesialistenes etterutdanning av Norsk Legeforening. 

Påmelding via post@spiseforstyrrelser.no

Ved påmelding, oppgi;
Navn
Adresse
Telefon
Epost-adresse
Fakturaadresse

Jeg vil delta