Vil du bli en SULT Student?

Vi ønsker å ta et aktivt ansvar for fremtidens terapeuter – som i dag er studenter. Gjennom undervisning, samt faglig og sosial utveksling, kan du tilegne seg en bredere kompetanse på spiseforstyrrelsesfeltet allerede under studieforløpet.

Hva er SULT Student?
Vi i Villa SULT Stiftelsen Institutt for spiseforstyrrelser har omfattende erfaring med undervisning og veiledning. Gjennom prosjektet SULT Student ønsker vi å utvide vår eksisterende terapeututdanning ved å ta et aktivt ansvar også for fremtidens terapeuter – som i dag er studenter.

SULT Student henvender seg først og fremst til psykologstudenter men også medisinstudenter med interesse for psykiatri oppfordres til å søke. Formålet er å fremme og heve kompetansen på spiseforstyrrelser. I dag er det få timer på studiet som omhandler dette viktige fagområdet innen psykisk helse. Vår ambisjon er at interesserte studenter gjennom undervisning, samt faglig og sosial utveksling, kan tilegne seg en bredere kompetanse på spiseforstyrrelsesfeltet allerede under studieforløpet.

Programmet innebærer en invitasjon til å delta i stiftelsens faglige miljø – dels for å fremme fagkompetanser, men også for å rekruttere unge mennesker til å arbeide sammen med oss og utvide de faglige og sosiale miljøene i stiftelsen og Villa SULT.

Rekruttering til SULT Student
Vi ønsker å rekruttere engasjerte og nysgjerrige studenter fra profesjonsstudiet i psykologi i første omgang ved Universitetet i Oslo, men medisinstudenter er også aktuelle kandidater. Alle kandidater bør ha fullført 4. semester av studiet. Vi har ambisjoner om å rekruttere ca. 15 studenter våren 2020 og 10 nye studenter i 2021 og 2022. Studentene må forplikte seg til vår studentutdannelse om spiseforstyrrelser og behandling, og forplikte seg til å være en del av programmet i minst 12 måneder.

Som deltaker i SULT Student får du
– 4 dobbeltforelesninger per år. Én grunnforelesning og tre temabaserte forelesninger.
– delta i Villa SULT´s fagaktiviteter (gratis eller til studentpriser).
– bidra i brukerrettete aktiviteter som lesegrupper og turgrupper, oppsøkende virksomhet til læresteder,
sosiale grupper, åpen lunsj og andre lavterskeltilbud.

Hvis du blir tatt opp i programmet oppfordres du til å skrive hovedoppgaver relatert til spiseforstyrrelser. Det vil kunne være muligheter for akademisk biveiledning fra henholdsvis forskningssjef David Clinton og professor Finn Skårderud, begge med doktorgradskompetanser.

Som SULT Student oppfordres du også til å ta del i kampanjer innen fagfeltet, initiere kampanjer i sosiale medier, foredrag m.m. Du oppfordres til å lage nettverk med studenter ved andre læresteder i Norge og Skandinavia. Deltakelse i programmet SULT Student er gratis.

Programansvarlige for SULT Student
Psykiater og professor Finn Skårderud, psykologspesialist og fagsjef Bente Sommerfeldt, psykologstudent Hanna Røed Skårderud og daglig leder Astrid Giskegjerde vil være ansvarlige for gjennomføring av programmet.

Meld din interesse. Frist 1. april 2020!
Er du interessert i å bli en SULT student sender du oss en e-post som beskriver hvem du er og hvorfor du tenker dette programmet kan være noe for deg. Etter søknadsfristen inviterer vi søkerne til et informasjonsmøte hvor vi vil fortelle litt mer om Villa SULT og hva vi forventer av en SULT Student. Aktuelle studenter vil så bli kontaktet.

Send din søknad til daglig leder Astrid Giskegjerde, astrid@villasult.no

Jeg vil delta