E-terapikurs «VARM TEKNOLOGI»

Utvidelse av psykoterapi gjennom integrert tilbakemeldingssystemer og utvikling av metodikk.

Onsdag 13. februar 2019 klokken 10 – 16, Kruses gate 8, Oslo

Denne dagen vil du få en innføring i det forskningsmessige grunnlaget for e-terapi og digitale helseløsninger. Du vil også få konkrete råd om hvordan du kan bruke digitale løsninger som et supplement til psykoterapi.

Dyktige foredragsholdere vil snakke om:
– Varm teknologi: Hvordan digitale løsninger som videoterapi og interaktive apper kan forbedre kvaliteten på psykoterapi.
– Hvorfor og hvordan kan psykologer bli tilgjengelig på nett?
– «Å være der den Anden er»: E-terapi som arena for å hjelpe de som vi ellers sjelden møter.

Innledere vil være:
Psykologspesialist Svein Øverland, senior partner SuperEgo
Professor David Clinton, forskningssjef Villa SULT Institutt for spiseforstyrrelser
Professor Emeritus Patrick Vogel, partner og strategisk rådgiver SuperEgo

Seminaret arrangeres i et samarbeid mellom SuperEgo og Villa SULT.

Pris: kr 1 200‚- inkludert materiell og lunsj.
Bindende påmelding før 6. februar.

Jeg vil delta