FULLSATT. Skrift i hud. Hvordan forstå og møte selvskading?

Grunnet stor suksess med tidligere arrangement på Litteraturhuset, inviterer Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS) og Villa SULT til nok et kveldsseminar om selvskading. Denne gang avholdes seminaret på Villa SULT, i et mindre lokale, noe som gir større rom for spørsmål og dialog underveis.

Hvor: Villa Sult, Kruses gate 8
Når: 22.november kl. 18-20
Påmelding via post@spiseforstyrrelser.no

Vi vil snakke om og forsøke å forstå hvilke meninger og funksjoner selvskading kan ha. Hvorfor? Og hva hjelper?

Denne kvelden møter du psykologspesialist Bente Sommerfeldt fra Villa SULT og sykepleier Mona Pettersen fra ROS.

Mona Pettersen har personlig erfaring med selvskading og spiseforstyrrelser. Hun arbeider som sykepleier ved Diakonhjemmet sykehus og har vært i ROS som frivillig siden sommeren 2016.

Bente Sommerfeldt arbeider som faglig leder i Villa SULT. Spesielle interesser og forskningsområder er mentalisering i forståelse og behandling av pasienter med spiseforstyrrelser, selvskading, personlighetsforstyrrelser og rus og avhengighet. Hun har skrevet en bok sammen med Finn Skårderud om mentalisering og miljøterapi.

Seminaret er gratis. Grunnet begrenset antall plasser ønsker vi påmelding via epost.

 

Jeg vil delta