Skrift i hud. Hvordan forstå og møte mennesker som skader seg selv?

Grunnet stor suksess med tidligere arrangement, inviterer Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS) og Villa SULT til nok et kveldsseminar om selvskading. Vi vil snakke om og forsøke å forstå hvilke meninger og funksjoner selvskading kan ha. Hvorfor? Og hva hjelper?

 

Når: 14. mai 2018 kl. 1800-1930
Hvor: Nasjonalbiblioteket, Henrik Ibsens gate 110.
Sal: Målstova.

Denne kvelden møter du psykologspesialist Bente Sommerfeldt fra Villa SULT og sykepleier Mona Pettersen fra ROS. Finn Skårderud er møteleder.

Mona Pettersen har personlig erfaring med selvskading og spiseforstyrrelser. Hun arbeider som sykepleier ved Diakonhjemmet sykehus og har vært i ROS som frivillig siden sommeren 2016.

Bente Sommerfeldt arbeider som faglig leder i Villa SULT. Spesielle interesser og forskningsområder er mentalisering i forståelse og behandling av pasienter med spiseforstyrrelser, selvskading, personlighetsforstyrrelser og rus og avhengighet. Hun har skrevet en bok sammen med Finn Skårderud om mentalisering og miljøterapi.

Seminaret er gratis. Ingen påmelding, førstemann til mølla. Velkommen!

 

Jeg vil delta