Compassion Focused Therapy CFT - Gruppetilbud

Villa SULTs nye terapeutiske gruppetilbud etter en nyutviklet modell for Compassion Focused Therapy (CFT). Dette er en terapigruppe med selvmedfølelsesfokus for deg som strever med selvkritiske tanker.

En terapigruppe med selvmedfølelsesfokus

Strever du med selvkritiske tanker som ødelegger for livskvaliteten din? Plages du med strenge tanker eller stemmer som forteller deg at du ikke er bra nok eller fin nok? Får slike følelser og tanker deg til å trekke deg tilbake sosialt, skamme deg eller føle deg mindre verdt? Da kan det være aktuelt for deg å bli med på Villa SULTs nye terapeutiske gruppetilbud etter en nyutviklet modell for Compassion Focused Therapy (CFT).

CFT er en terapiretning som er utviklet av blant andre psykolog Paul Gilbert i England. På norsk kan ”compassion” oversettes med ”medfølelse”. I denne terapiformen jobber vi med å utvikle evnen til medfølelse, både overfor andre og en selv – både når det gjelder å gi medfølelse og det å ta imot medfølelse fra andre.

For mange med spiseforstyrrelser kan selvkritikk og skamfølelser ødelegge livskvaliteten og representere en vesentlig hindring for å bli frisk.

Mange opplever en ”indre kritiker” som kjefter og trekker en ned. Dette kan være svært smertefullt. For andre kan følelsen av skam over å være den de er – for å være syk, for å miste kontroll, for å ikke leve opp til egne og andres forventninger – medføre at en trekker seg tilbake sosialt, og ofte unngår å slippe andre nært innpå seg. Ensomhet og mer selvkritikk blir ofte resultatet.

I Villa SULT vet vi at det er mulig å opparbeide en mer grunnleggende vennlig og tilgivende holdning overfor seg selv, og at dette vil vært til hjelp for å komme ut av en spiseforstyrrelse. I høst starter vi opp samtaleterapigruppe med dette som fokus. Gruppen vil bestå av 8–10 deltakere, og den vil gå over ti sesjoner à 75 minutter. Vi vil være to erfarne terapeuter som leder gruppen, og formen vil være en blanding av psykoedukasjon og vanlig samtaleterapi i gruppe. Det vil innimellom bli gitt hjemmeoppgaver.

Tid: Mandager 14.30-16.00. Startet mandag 22. oktober.
Pris: 4900 NOK

Gruppen egner seg for deg som har en spiseforstyrrelse, og som strever med disse temaene. Gruppeledere vil være psykologspesialist Bente Sommerfeldt og psykologspesialist Kari Graver.

 

Jeg vil delta